НОВИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД

Едука са поносом представља нове уџбеничке комплете из технике и технологије за 7. и 8. разред иза којих стоји наставнички и ауторски рад Зорана Лапчевића. Уџбеници су савремени, једноставни за разумевање и прате актуелни Програм наставе и учења овог предмета.
Аутор је посветио изузетну пажњу како текстуалном тако и визуелном елементу олакшавајући на тај начин ученицима изучавање наставног градива и осмишљавајући га тако да ученика подстакне на савладавање најновијег алгоритамског и предузетничког начина размишљања и решавања проблема.
Појмови су прецизно појашњени, а илустрације, фотографије, цртежи и текстови којима обилује уџбеник пружају прегледан и функционалан визуелни доживљај. Ученици добијају могућност да на занимљив али и њима примерен начин уче о технологијама те да једнога дана заиста и пожеле да се њима и професионално баве.
Уџбеници ученика воде кроз форму подсећања на претходно реализовано наставно градиво, дајући му савете и препоруке за даљи рад, а за оне који желе да знају више аутор је обезбедио квалитетне материјале и у виду линкова на интернету како би олакшао сналажење и реализацију жељеног, те проширио ученикова сазнања. Нарочито су подстицајни предлози како би нешто могло да се самостално уради, пропраћени одговарајућим вежбама и питањима те систематизацијом на крају.
Уџбенике прати конструкторски материјал који представља не само избор материјала неопходних за извођење практичних радова, већ и цртеже и упутства, нарочито важне у погледу економичног коришћења у циљу израде више модела и макета, како у току редовне наставе, тако и часова слободних активности. Цртежи модела и макета у упутству не обавезују ученике на израду, већ им са понуђеним материјалима пружају могућност да у потпуности искажу своју креативност, маштовитост и стваралачку способност тако што ће осмислити модел/макету по сопственој замисли.
У току реализације практичних радова код ученика се подстиче и критички дух, важан приликом даљег процеса наставе и учења и развоја ученика. Користећи се овим конструкторским материјалом ученици могу да одлуче да ли ће радити самостално, у пару или групи, чиме се подстиче осећај заједништва. Кроз тимски рад се долази до још бољих идејних решења, што је врло важно у овом наставном предмету.
Аутор поручује да постоји могућност израде радова од преосталог материјала у слободном времену ученика у циљу постизања креативности, стваралачког духа и самосталности. Комплет за конструкторско моделовање пружа могућност ученицима да додатно унапреде предузетничке вештине.
Ови одлично обликовани наставни материјали написани су од стране аутора иза ког стоји дугогодишње педагошко и наставничко искуство и биће драгоцен савезник у учионици.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit7_20deo
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit8_20deo