Едукини материјали за припремање завршног испита

ЕДУКИНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Сваке године хиљаде ученика завршава основне школе у Србији и одлучује о даљем образовном усмерењу. Ово се доживљава као велики корак у животу  детета и често представља извор бриге како за ученике, тако и за родитеље и наставнике који улажу напор да децу што боље припреме за завршни испит.

Отуда је присутна велика потреба за изворима који ће омогућити ваљану припрему. Едука уназад неколико година развија овај вид материјала за којима потражња сваке године расте.

Ђачки језички приручник

У једној књизи дат комплетан преглед наставних садржаја из језика, правописа и језичке културе од 5. до 8. разреда. Намењен је редовној и додатној настави, али и самосталном припремању ученика за завршни испит. Велика вредност овог изузетног репетиторијума су прегледни, табеларни прикази свих садржаја који омогућавају лакше усвајање градива. Ђачки језички приручник изванредно допуњује Збирка задатака из српског језика за припрему завршног испита.

ПРЕЛИСТАЈ!

 

Збирка задатака из српског језика за припрему завршног испита

Ова изузетно обликована збирка служи за обнављање, утврђивање и систематизацију градива кроз укупно 500 задатака и представља садржајну и комплетну припрему за завршни испит. У њој су дати типови задатака какве ће ученик срести при полагању.

ПРЕЛИСТАЈ!

 

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ

  • БИОЛОГИЈЕ
  • ХЕМИЈЕ
  • ФИЗИКЕ

 

Ове збирке садрже оптималан број задатака из сваке области. Уз сваки задатак дефинисан је стандард, а задаци су подељени према нивоима. Збирке представљају исцрпну и комплетну припрему за завршни испит.

ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ! ПРЕЛИСТАЈ!


ПРИРУЧНИК ЗА СПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

Приручник садржи листу основних географских појмова у уводном делу, а потом и преглед градива подељен по разредима. Одличан репетиторијум градива из географије у основној школи.

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИСТАЈ!