УЏБЕНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА OVERTHEMOON 6

УЏБЕНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА OVERTHEMOON 6 ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Уџбенички комплет OVERTHEMOON6, аутора Божидара Никића, састоји се од уџбеника, радне свеске, два аудио ЦД-а и Приручника за наставнике са детаљним методолошким упутствима, тестовима (укључујући ИНИЦИЈАЛНИ) и њиховим решењима, решењима свих вежбања у уџбенику и радној свесци, транскрипцијом аудио-записа (ЦД 1, ЦД 2) и додатним материјалом за фотокопирање.

Уџбеник је усклађен са Наставним планом и програмом Министарства просвете и тематски је потпуно прилагођен узрасту и интересовањима ученика.

Уџбеник садржи уводни део и осам лекција, односно тематских целина.

Свака лекција се обрађује осам школских часова, са изузетком уводног дела и осме лекције. Наиме, свака лекција састоји се од седам делова: A, B, C, D, E, F и G, док је осми час посвећен забавним активностима (непарне лекције) и ревизијама (парне лекције). Након сваке ревизије, предвиђени су тестови који се налазе на крају Приручника.

Уџбенички комплет представља надоградњу и проширивање знања из претходних разреда и уводи нове језичке структуре и лексику кроз аутентичне, занимљиве текстове и дијалоге написане савременим језиком. Све теме обрађене су тако да мотивишу и образују ученике, а уједно су у корелацији са другим предметима.

Све четири језичке вештине подједнако су заступљене, а вежбања су градирана од лакших ка тежим. Врло су разноврсна и омогућују реализацију свих облика рада на часу: фронталног, индивидуалног, групног и у пару. Посебан акценат стављен је на тимски рад и интеракцију између ученика с циљем да се лакше усваја страни језик и да се развијају комуникативне компетенције.

Оно што уџбеник OVERTHEMOON 6  чини посебним јесте прича и ликови у њој. Кроз уџбеник се прате догодовштине четворо деце (OliverLark, RobinWoods, LucyRivers, AmberSummers) која похађају интернат у Енглеској, директорке интерната (CynthiaFrost) и домара (LeeBurns), а сви текстови и дијалози су, било да је реч о онима намењеним читању, слушању или вежбању језичких функција, повезани и чине логичну целину. Стиче се утисак да ученици прате делове романа који одише мистеријом и неизвесношћу будући да се често текстови и дијалози прекидају када је најзанимљивије, што свакако може да подстакне интересовање и мотивацију ученика кроз ишчекивање наставка приче.

Осим забавног карактера текстова и дијалога проистеклог из овакве поставке и маштовитих илустрација које мотивишу и подстичу ученике да уче енглески језик, уџбеник обилује и савременим текстовима са корисним и занимљивим информацијама које доприносе унапређењу њихове опште културе.

С обзиром на то да учење страног језика подразумева и упознавање културе и обичаја говорног подручја чији језик се учи, свака лекција садржи посебан одељак где ученици могу сазнати више о земљама у којима се говори енглески језик, али и о другим културама.

Оно што ће ученицима несумњиво представљати задовољство јесу забавне активности (FunPage) након сваке друге лекције, које обилују загонеткама, шалама, укрштеницама, играма, логичким задацима и другим интерактивним активностима.

Уџбенички комплет OVERTHEMOON 6 има чврсту и јасну структуру у којој су сви елементи језика логички повезани и произлазе један из другог. То ће вам омогућити да уз мало припреме и уз позитиван приступ мотивишете своје ученике и припремите их за употребу језика у реалним животним ситуацијама.