Учити децу шта су лажне вести и критичко мишљење

С обзиром на то да је интернет доступан свима – информације које се тамо могу пронаћи могу бити и истините, али и лажне – а управо ту разлику деца и млади некад не препознају.

Према мишљењу водећих међународних експерата за образовање, у школама би децу требало учити критичком мишљењу и анализирању садржаја који конзумирају, поготово оног који пронађу на интернету.

Директор Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) задужен за образовање и вештине Андерас Шлајхер сматра би школе требало да осигурају да млади људи буду у прилици да дебатују о различитим ставовима и мишљењима.

“У прошлости, када вам је била потребна информација, тражили сте одговор у енциклопедијама и знали сте да је она истинита”, подсетио је Шлајхер “док данас свако ко користи друштвене мреже или медијске сајтове мора бити способан да процени информације које су му дате.”

Учење о томе шта су лажне информације и на који начин би требало градити своје критичко мишљење не би морало да буде у оквиру нових предмета, већ да се интегрише у већ постојеће лекције – од природних наука до историје.

Организација ОЕЦД спровешће 2018. године глобално тестирање петнаестогодишњака из матерњег језика, математике и природних наука, и увести испит “глобалних компетенција”, док ће резултати бити објављени 2019. године.

Резултати тих процена у 70 држава се виде као веома важни, а Шлајхер наводи да ће показати капацитете младих људи да виде свет из другачије перспективе, ценећи другачије идеје и знања о томе како бити отворен према другачијим културама, које добијају на важности у све повезанијем свету.

 

Преузето са: www.edukacija.rs