Učiti decu šta su lažne vesti i kritičko mišljenje

S obzirom na to da je internet dostupan svima – informacije koje se tamo mogu pronaći mogu biti i istinite, ali i lažne – a upravo tu razliku deca i mladi nekad ne prepoznaju.

Prema mišljenju vodećih međunarodnih eksperata za obrazovanje, u školama bi decu trebalo učiti kritičkom mišljenju i analiziranju sadržaja koji konzumiraju, pogotovo onog koji pronađu na internetu.

Direktor Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) zadužen za obrazovanje i veštine Anderas Šlajher smatra bi škole trebalo da osiguraju da mladi ljudi budu u prilici da debatuju o različitim stavovima i mišljenjima.

“U prošlosti, kada vam je bila potrebna informacija, tražili ste odgovor u enciklopedijama i znali ste da je ona istinita”, podsetio je Šlajher “dok danas svako ko koristi društvene mreže ili medijske sajtove mora biti sposoban da proceni informacije koje su mu date.”

Učenje o tome šta su lažne informacije i na koji način bi trebalo graditi svoje kritičko mišljenje ne bi moralo da bude u okviru novih predmeta, već da se integriše u već postojeće lekcije – od prirodnih nauka do istorije.

Organizacija OECD sprovešće 2018. godine globalno testiranje petnaestogodišnjaka iz maternjeg jezika, matematike i prirodnih nauka, i uvesti ispit “globalnih kompetencija”, dok će rezultati biti objavljeni 2019. godine.

Rezultati tih procena u 70 država se vide kao veoma važni, a Šlajher navodi da će pokazati kapacitete mladih ljudi da vide svet iz drugačije perspektive, ceneći drugačije ideje i znanja o tome kako biti otvoren prema drugačijim kulturama, koje dobijaju na važnosti u sve povezanijem svetu.

 

Preuzeto sa: www.edukacija.rs