ШТА ЈЕ ТО ICT (ИКТ) ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАШТО ЈЕ ОНО ВАЖНО?

ШТА ЈЕ ТО ICT (ИКТ) ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАШТО ЈЕ ОНО ВАЖНО?

Образовање из информационих и комуникационих технологија (ICT – Information and Communications Technologies) у основи је напор нашег друштва да својим садашњим и будућим грађанима пренесе драгоцено знање и вештине око рачунарских и комуникационих уређаја, софтвера који их упошљава, апликација које раде на њима и система који се од њих граде. Шта су све те ствари? Како функционишу? Како да се користе на продуктиван начин? Како се оне распоређују, састављају, како се њима управља и како се одржавају да би се створили производни системи? Како се користе у конкретним пословним и индустријским околностима? Које су науке и технологије на којима се заснивају и како се оне могу развити да би се унапредила ИКТ поља? ИКТ технологије су сложене и нагло се мењају, па многе људе збуњују. Толико су продрле у савремени свет да их свако на известан начин разуме, али ти начини се често веома разилазе.

Постоје многе важне димензије ИКТ образовања , укључујући:

* ИКТ дигитална писменост – данас је свим људима потребно основно разумевање ИКТ технологија и како да се оне користе на продуктиван начин да би били добри студенти, радници и грађани. Образовати људе тако да буду компетентни у основном коришћењу ИКТ технологија је важна улога ИКТ образовања; да би били успешни у својим академским и радним каријерама и да би ефикасно учествовали у модерном техничком друштву. У оквиру Калифорнијске студије за одобрење модела компетенције Министарства рада САД, центар МПИКТ је утврдио 99% поверења у Калифорнијски споразум послодаваца са следећим ставовима у погледу дигиталне писмености (енгл. Digital Literacy):
– “Компетенције у информационим и комуникационим технологијама (ИКТ) све су значајније за већину послодаваца, без обзира на улогу. Кад би постојао усаглашен стандард за “дигиталну писменост”, или ИКТ компетенције које се очекују од свих радника, без обзира на улогу радног места, моја организација би уважила уверење засновано на том стандарду као начин доказивања ИКТ вештине за раднике ван поља ИКТ технологије.” (70,5% послодаваца се слаже или се веома слаже);
– “У овом 21-ом веку, способност рада са информационим и комуникационим технологијама постаје битна за успех у образовању, животу и раду колико и “читање, писање и рачунање”.” ИКТ дигиталну писменост треба у образовним системима сматрати основном вештином, нешто што се предаје и оцењује за све студенте. (85.2% послодаваца се слаже или се веома слаже).

(Ова студија детаљно обрађује 49 компетенција за ниво знања и вештина ИКТ корисника, као делотворне, објашњиве и процењиве дефиниције шта човек треба да зна и шта треба да уме да уради да би био “дигитално писмен.”)

* ИКТ пимењени технолози за инфраструктуру и подршку – преко компетенција основног корисника, нашем друштву су потребни и образованији и способнији технолози за увођење, управљање и одржавање ИКТ опреме, софтвера и система, да би они добро служили корисницима. У свим индустријама, ови људи управљају рачунарским и комуникационим хардвером, софтвером и апликацијама; умреженим системима; онлајн дељењем информација, комуникационим и трговинским системима; пословним процесима за коришћење тих система и подршком корисницима.

* Специализоване пословне и индустријске примене ИКТ – Као помоћне технологије, ИКТ технологје се стратешки користе у скоро свим предузећима и индустријама. Многи су развили специализоване системе и примене ИКТ технологија, и многи имају специализоване законске и регулаторне захтеве; системе за контролу квалитета; интегрисање са производном и истраживачком опремом и системима; безбедносне захтеве и софтверске апликације. На пример:
-Индустрије биолошких наука се ослањају на специализоване ИКТ системе и апликације да би спроводили истраживања, анализирали органске материјале, производили биотехничке производе и писали потребне извештаје;
– Индустрије финансијских услуга ослањају се на ИКТ да би водили евиденцију купаца, вршили пословање, обављали трговину, вршили финансијско извештавање, обезбеђивали информације о имовини и придржавали се прописа;
– Производне индустрије користе специализоване рачунарски контролисане системе и роботе за пројектовање, производњу и тестирање производа.
– Операције за управљање имовином користе ИКТ за умрежавање и контролу грејања и хлађења, осветљења и система за приступ зградама.
– Електропривреда користи ИКТ за надзор и управљање дистрибуцијом електричне струје, за наплату од корисника и за паметне мерне системе.
– Телекомуникације, кабловске ТВ и друге индустрије забаве користе ИКТ за чување садржаја, управљање купцима и за испоруку својих услуга.
Морамо да оспособимо компетентну радну снагу која разуме не само релевантне технологије, већ такође и специализована пословна и индустријска окружења и операције потребне да се испуне ове специјализоване потребе.

Научници за ИКТ истраживање и развој – и сама ИКТ поља су под сталним притиском да се развијају и унапређују. Потребни су нам људи са дубоким разумевањем науке и технологија на којима се заснива ИКТ и који могу да раде на унапређењу тих поља.
Практично у свим модерним предузећима и индустријама, и уопште у модерном друштву, ИКТ има кључну стратешку улогу. Стратешки је важно оспособити грађане и раднике који могу компетентно и ефикасно да рукују и додају вредност у овим системима и окружењима.

Текст објављен на сајту Рачунарског факултета

http://raf.edu.rs/citaliste/svastara/4145-sta-je-to-xa-ict-xa-ikt-obrazovanje-i-zasto-je-ono-vazno