ŠTA JE TO ICT (IKT) OBRAZOVANjE I ZAŠTO JE ONO VAŽNO?

ŠTA JE TO ICT (IKT) OBRAZOVANjE I ZAŠTO JE ONO VAŽNO?

Obrazovanje iz informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT – Information and Communications Technologies) u osnovi je napor našeg društva da svojim sadašnjim i budućim građanima prenese dragoceno znanje i veštine oko računarskih i komunikacionih uređaja, softvera koji ih upošljava, aplikacija koje rade na njima i sistema koji se od njih grade. Šta su sve te stvari? Kako funkcionišu? Kako da se koriste na produktivan način? Kako se one raspoređuju, sastavljaju, kako se njima upravlja i kako se održavaju da bi se stvorili proizvodni sistemi? Kako se koriste u konkretnim poslovnim i industrijskim okolnostima? Koje su nauke i tehnologije na kojima se zasnivaju i kako se one mogu razviti da bi se unapredila IKT polja? IKT tehnologije su složene i naglo se menjaju, pa mnoge ljude zbunjuju. Toliko su prodrle u savremeni svet da ih svako na izvestan način razume, ali ti načini se često veoma razilaze.

Postoje mnoge važne dimenzije IKT obrazovanja , uključujući:

* IKT digitalna pismenost – danas je svim ljudima potrebno osnovno razumevanje IKT tehnologija i kako da se one koriste na produktivan način da bi bili dobri studenti, radnici i građani. Obrazovati ljude tako da budu kompetentni u osnovnom korišćenju IKT tehnologija je važna uloga IKT obrazovanja; da bi bili uspešni u svojim akademskim i radnim karijerama i da bi efikasno učestvovali u modernom tehničkom društvu. U okviru Kalifornijske studije za odobrenje modela kompetencije Ministarstva rada SAD, centar MPIKT je utvrdio 99% poverenja u Kalifornijski sporazum poslodavaca sa sledećim stavovima u pogledu digitalne pismenosti (engl. Digital Literacy):
– “Kompetencije u informacionim i komunikacionim tehnologijama (IKT) sve su značajnije za većinu poslodavaca, bez obzira na ulogu. Kad bi postojao usaglašen standard za “digitalnu pismenost”, ili IKT kompetencije koje se očekuju od svih radnika, bez obzira na ulogu radnog mesta, moja organizacija bi uvažila uverenje zasnovano na tom standardu kao način dokazivanja IKT veštine za radnike van polja IKT tehnologije.” (70,5% poslodavaca se slaže ili se veoma slaže);
– “U ovom 21-om veku, sposobnost rada sa informacionim i komunikacionim tehnologijama postaje bitna za uspeh u obrazovanju, životu i radu koliko i “čitanje, pisanje i računanje”.” IKT digitalnu pismenost treba u obrazovnim sistemima smatrati osnovnom veštinom, nešto što se predaje i ocenjuje za sve studente. (85.2% poslodavaca se slaže ili se veoma slaže).

(Ova studija detaljno obrađuje 49 kompetencija za nivo znanja i veština IKT korisnika, kao delotvorne, objašnjive i procenjive definicije šta čovek treba da zna i šta treba da ume da uradi da bi bio “digitalno pismen.”)

* IKT pimenjeni tehnolozi za infrastrukturu i podršku – preko kompetencija osnovnog korisnika, našem društvu su potrebni i obrazovaniji i sposobniji tehnolozi za uvođenje, upravljanje i održavanje IKT opreme, softvera i sistema, da bi oni dobro služili korisnicima. U svim industrijama, ovi ljudi upravljaju računarskim i komunikacionim hardverom, softverom i aplikacijama; umreženim sistemima; onlajn deljenjem informacija, komunikacionim i trgovinskim sistemima; poslovnim procesima za korišćenje tih sistema i podrškom korisnicima.

* Specializovane poslovne i industrijske primene IKT – Kao pomoćne tehnologije, IKT tehnologje se strateški koriste u skoro svim preduzećima i industrijama. Mnogi su razvili specializovane sisteme i primene IKT tehnologija, i mnogi imaju specializovane zakonske i regulatorne zahteve; sisteme za kontrolu kvaliteta; integrisanje sa proizvodnom i istraživačkom opremom i sistemima; bezbednosne zahteve i softverske aplikacije. Na primer:
-Industrije bioloških nauka se oslanjaju na specializovane IKT sisteme i aplikacije da bi sprovodili istraživanja, analizirali organske materijale, proizvodili biotehničke proizvode i pisali potrebne izveštaje;
– Industrije finansijskih usluga oslanjaju se na IKT da bi vodili evidenciju kupaca, vršili poslovanje, obavljali trgovinu, vršili finansijsko izveštavanje, obezbeđivali informacije o imovini i pridržavali se propisa;
– Proizvodne industrije koriste specializovane računarski kontrolisane sisteme i robote za projektovanje, proizvodnju i testiranje proizvoda.
– Operacije za upravljanje imovinom koriste IKT za umrežavanje i kontrolu grejanja i hlađenja, osvetljenja i sistema za pristup zgradama.
– Elektroprivreda koristi IKT za nadzor i upravljanje distribucijom električne struje, za naplatu od korisnika i za pametne merne sisteme.
– Telekomunikacije, kablovske TV i druge industrije zabave koriste IKT za čuvanje sadržaja, upravljanje kupcima i za isporuku svojih usluga.
Moramo da osposobimo kompetentnu radnu snagu koja razume ne samo relevantne tehnologije, već takođe i specializovana poslovna i industrijska okruženja i operacije potrebne da se ispune ove specijalizovane potrebe.

Naučnici za IKT istraživanje i razvoj – i sama IKT polja su pod stalnim pritiskom da se razvijaju i unapređuju. Potrebni su nam ljudi sa dubokim razumevanjem nauke i tehnologija na kojima se zasniva IKT i koji mogu da rade na unapređenju tih polja.
Praktično u svim modernim preduzećima i industrijama, i uopšte u modernom društvu, IKT ima ključnu stratešku ulogu. Strateški je važno osposobiti građane i radnike koji mogu kompetentno i efikasno da rukuju i dodaju vrednost u ovim sistemima i okruženjima.

Tekst objavljen na sajtu Računarskog fakulteta

http://raf.edu.rs/citaliste/svastara/4145-sta-je-to-xa-ict-xa-ikt-obrazovanje-i-zasto-je-ono-vazno