О библиотеци „Педагошка раскршћа“

О библиотеци „Педагошка раскршћа“

 

Један од најважнијих стручних пројеката издавачке куће Едука је на нашем тржишту јединствена библиотека „Педагошка раскршћа“ у којој се објављују наслови из примењене педагогије и филозофије образовања. Осмишљавајући ову библиотеку Едука се веома високо позиционирала као издавач стручне педагошке литературе која у значајној мери недостаје у нашој средини.

Светски бестселери врхунских стручњака, који нам помажу да разрешимо недоумице везане за моделе васпитања деце, најбоље поступање у учионици, те најуспешнији рад са децом у инклузивној школи или децом која испољавају проблеме у понашању – веома су тражени. Наставнички позив подразумева сталне изазове који упућују на непрекидно стручно усавршавање, и многи наслови ове библиотеке служе управо томе.

Као издавач школских књига, посебно уџбеника, за све нивое образовања, Едука је оријентисана на повезивање добре школске праксе  (првенствено активног учења) са теоријом педагошких наука.

Покретањем Библиотеке „Педагошка раскршћа“, Едука тако настоји да оснажи сопствени приступ  уџбеничкој литератури, али и да подстакне домаћу јавност да већу пажњу посвети педагошкој теорији и пракси. Низ страних и домаћих наслова из области филозофије образовања и практичне педагогије омогућују да информације о савременој педагошкој мисли стигну брже до стручне јавности, школа, наставника и родитеља.  Библиотека отвара могућност за стицање увида у савремена научна и научно-популарна дела са овом тематиком.

            Име библотеке сугерише неминовност уважавања различитости унутар педагошког дискурса и отварање простора за дијалог, а један од кључних подстицаја за покретање библиотеке Педагошка раскршћа јесте потреба да се допринесе даљем усавршавању педагошких радника у образовним организацијама у правцу оне, у свету признате и присутне,  филозофије и праксе образовања, те оних педагошких идеја на темељу којих овај издавач настоји да конципира и даље развија своје уџбенике и друге изворе знања. То су идеје о изграђивању мислеће, свесне, активне, креативне, хумане, моралне, критички усмерене, самосталне личности, односно идеје о иновативној школи, о парадигми у оквиру које се решавају питања новог квалитета образовања. Реч је о виђењу циља образовања као оспособљавања младих за живот, за умеће и рада и живљења; као пута ка еманципацији личности кроз стицање њеног идентитета и самоостваривања.

 

Више о појединачним насловима можете сазнати овде.

 

http://eduka.rs/eduka-prodavnica/pedagoska-raskrsca