Нови уџбеник историје за седми разред основне школе у издању Едуке

Од ове школске године ђаци у Србији уче по новом наставном плану и програму за седми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.Један од таквих материјала је и Историја за седми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен, у издању Издавачке куће Едука из Београда.

Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадареније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Дигиталну верзију уџбеника потражите ОВДЕ. Ту можете пронаћи и демо лекције, за уџбенике за шести и седми разред.

Ове школске године суочени смо и са многим другим изазовима, и у том контексту дигитални уџбеници заузимају посебно место. Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са преко 60 мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопроцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, ходати древним улицама, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за седми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције некога ко добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

извор: Зелена учионица