Гугл учионица

Драге учитељице и учитељи,
Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.
Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

Пратећи следеће линкове можете видети и преузети материјале.

први разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-prvi-razred
други разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-drugi-razred
трећи разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-treci-razred
четврти разред https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-cetvrti-razred

 

Срдачан поздрав из Едуке!