NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ MATEMATIKE ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo novi udžbenik iz matematike naše dugogodišnje autorke Sofije Zarupski. Udžbenik na izuzetan način odgovara na izazove planiranih ishoda i sadržaja reformisanog nastavnog plana i programa. Ovaj jasno struktururani materijal podređen je učenikovim potrebama i podeljen na dva dela, 4a i 4b.
Tematske celine imaju jasnu strukturu i svaka je obeležena različitom bojom radi lakšeg snalaženja. Na početku svake tematske celine najavnom stranom učenici se upućuju na to koji će se sadržaji učiti.
Struktura udžbenika uvažava metodiku predmeta, tako da su na početku nastave celine sadržaji namenjeni ponavljanju ranije učenih sadržaja koji su neophodni za usvajanje novog gradiva. Zatim slede sadržaji namenjeni učenju novih sadržaja, uvežbavanje istih i proveri naučenog. Na kraju svake teme je data sistematizacija, Sad znam mnogo više, kroz najzanimljiviji i sistematično odabran niz primera.
Lekcije su sistematično urađene a zadaci za vežbanje su dati po nivoima (osnovni, srednji i napredni). Vodilo se računa da zadaci budu tematski osmišljeni, realno izvodljivi, jasno formulisani, nedvosmisleni, funkcionalni i da afirmišu različite metode i stilove učenja.
U udžbeniku su osmišljeni zadaci i za grupni rad i za rad u paru, čime se omogućava da u nastavi budu zastupljeni različiti oblici rada.
Na kraju udžbenika su data rešenja težih zadataka.
Osobenost udžbenika jeste da brižljivo odabranim zadacima podstiču i razvijaju funkcionalna znanja. Rešavajući zadatke učenici uviđaju primenu matematičkog znanja u svakodnevom životu. Još jedna od osobenosti udžbenika jeste odlično uklopljena korelacija sa sadržajem drugih predmeta, čime se postiže da znanja budu trajnija i utemeljenija, a sam pristup učenju zanimljiviji. Takođe, podstiče se istraživački pristup te se učenici upućuju na različite izvore znanja kako bi došli do traženih podataka koja su im neophodna za rešavanje zadataka. Sadržaji pojedinih zadataka su usmereni ka buđenju ekološke svesti.
Rukopis obiluje zanimljivim ilustracijama: slikama, grafikonima, šemama, koje su primerene uzrastu učenika četvrtog razreda i funkcionalno povezane sa sadržajem.
Koncept udžbenika jeste da se učenicima približe matematički sadržaji kroz zadatke koji su provokativni, nešablonski i zahtevaju problemski način razmišljanja kako bi se došlo do rešenja, kao na primer u zadacima Čik izračunaj.
Matematika 4 autorke Sofije Zarupski je usmerena na razvijanje divergentnog mišljenja, rešavanje kako teorijskih tako i praktičnih problema, akcentujući važnost primene matematičkih znanja u svakodnevnom životu.
Da biste prelistali određene sadržaje udžbenika potrebno je da kliknete na dati link.
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/mat_204a_20deo