NOVI EDUKIN KOMPLET UDžBENIKA ZA SRPSKI JEZIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autorski i urednički tim Eduke pripremio je novi komplet udžbenika iz srpskog jezika za četvrti razred. Komplet se sastoji iz ČITANKE, POUKA O JEZIKU i RADNE SVESKE. Prema osnovnim metodičkim opredeljenjima ovi udžbenici se nadovezuju na naše udžbenike za prethodne razrede. To znači da su vođeni idejom o snažnoj unutarpredmetnoj korelaciji u kojoj se prepliću nastava književnosti, jezika i jezičke kulture.

Tekstovi u Čitanci povezani su prema tematsko-motivskom principu. Prati ih bogata metodička aparatura, više nego dovoljna za valjanu organizaciju časa ili rad kod kuće. Pitanja su pozicionirana na marginu pored književnog teksta, tako da je učeniku odmah jasno na koji deo teksta se odnose. Pored razvijene mreže književnih pojmova, koje se učenici neprekidno podsećaju u odeljku „Učimo i podsećamo se“, Čitanka sadrži odeljke „Zadaci iz male škole pisanja“ – koji učenicima pomažu da artikulišu različite veštine vezane za pismeno izražavanje, te odeljak „Poveži“ – koji im omogućava da uspostave korelaciju sa sadržajima drugih predmeta i oblasti svakodnevnog života. Kao i u prethodnim razredima, i u ovom udžbeniku zastupljen je odeljak koji aktivira detetovo lično iskustvo povezano sa obrađivanim književnim tekstom: „A šta ti kažeš o“. Svaki tekst započinje motivacionom preporukom nekog naslova obrađivanog pisca i podsticanjem učenika da naslov potraži u svojoj biblioteci, sa pozivom „Čitaj više!“.

Pitanja su najkonkretnije vezana za obrađivani tekst, učenika vraćaju tekstu i uče ga da u njemu traži odgovore. Odeljci u kojima se podstiče uočavanje korelacije prepuni su zanimljivosti iz istorije kulture, slikarstva, nauke, pa podstiču radoznalost i dalje istraživanje različitih tema. Svako poglavlje završava se grafički preglednom sistematizacijom, a na kraju Čitanke nalazi se podela književnosti kojom učenici treba da vladaju na kraju prvog ciklusa obrazovanja. Čitanka, u skladu sa novim zahtevima programa, izdvaja ličnosti značajnih žena – pa se na kraju svakog poglavlja afirmišu slikarke, naučnice, aritekte, lekarke, književnice.

Pouke o jeziku date su pregledno, sa velikim brojem funkcionalnih vežbanja. Nakon ponavljanja i proširivanja sadržaja iz prethodnih razreda vezanih za vrste reči, u Poukama je detaljno i pregledno obrađena služba reči u rečenici. Kao i u slučaju Čitanke, i u ovom udžbeniku zastupljeni su „Zadaci iz male škole pisanja“ koji funkcionalizuju i povezuju gramatička i pravopisna znanja sa veštinama iz kulture izražavanja.

Na kraju udžbenika nalazi se odeljak „Pripremamo se za peti razred“ u kom je dat kratak repetitorijum svih sadržaja iz jezika kojim učenik treba da vlada na kraju prvog ciklusa obrazovanja.

Radna sveska predstavlja kvalitetnu dopunu osnovnim udžbenicima. Akcenat je stavljen na utvrđivanje sadržaja iz jezika, pravopisa i jezičke kulture. Književnost je zastupljena kroz obradu dela iz lektire i odlomaka iz dužih dela – romana za decu. Ovi delovi upotpunjavaju srodne delove Čitanke i uvode učenike u praćenje lektire i odgovarajući rad na dužem tekstu. Na kraju Radne sveske dat je kratak podsetnik za samoocenjivanje sopstvenog napretka iz oblasti jezika, književnosti i jezičke kulture. Takođe, svaka lekcija i u Poukama o jeziku i u Radnoj svesci praćena je tabelom sa ishodima koja učeniku treba da pomogne da prati sopstveni napredak.

Ovaj iscrpni udžbenički komplet, koji je uradio autorski tim oprobanih metodičara i praktičara (dr Nada Todorov, dr Monja Jović, Ivana Juhas, Jasna Ignjatović, Stevanija Keča), predstavljaće podršku nastavniku ali i veliku pomoć učeniku – ne samo da uspešno savlada sadržaje četvrtog razreda već i da se pripremi za izazove koji ga čekaju u daljem školovanju.  Pored toga, on predstavlja razigran i zanimljiv vodič kroz svet književnosti i jezika, podstičući radoznalost i kreativnost i kod nastavnika i kod učenika.

Komplet je praćen digitalnim verzijama na prestižnoj Mozaik platformi, obogaćen velikim brojem multimedijalnih sadržaja i interaktivnih zadataka.

Delove udžbenika možete pogledati prateći sledeće linkove:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf