Научи кроз вежбања подстиче креативност и развија самосталност ученика

Едукин материјал намењен учењу српског језика

Научи кроз вежбања

подстиче креативност и развија самосталност ученика

 

У часопису Лингвистичке актуелности (бр. 30) Института за српски језик САНУобјављен је приказ нашег иновативног издања из вануџбеничког програма за предмет Српски језик и књижевностНаучи кроз вежбања ауторке Сање Грковић.

 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/2111

Бојана Симић Туфегџић (Лајковац)

 

Сања Грковић: НАУЧИ КРОЗ ВЕЖБАЊА. Београд, Едука, 2017.

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас из-давачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тесто-ви и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под нази-вом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Материјал је усклађен са Наставним планом и програмом у основној школи и састоји се из две целине: Тестова и Електронске збирке задатака (ЦД). Препорука аутора је да се најпре раде задаци из Електронске збирке, јер је градиво у њој тако издељено да одговара наставним садржајима који се постепено усвајају у старијим разредима. Она садржи вежбања и подсетнике (који су граматика у малом), а задаци су разнолики по тежини и по облику. Ученик има могућност да одмах добије информацију о тачности својих одговора. После сваке од шест области (историја језика, фонетика, морфологија, грађење (творба) речи и значење речи, синтакса и правопис), ученик може да провери исходе, при чему му се сугерише на које задатке и теме треба да се врати и поново их проучи кроз вежбања. Збирка садржи и Занимљивости које служе да негују радозналост, да задовоље шира интересовања ученика и да подстичу на креативност и језичко мишљење. Тек када ученик испуни све захтеве предвиђене исходима (самопроцена), може приступити тестовима. Провера тачности одговора из тестова показаће ученику у којој мери је савладао градиво. Прате их образовни стандарди и решења.

Материјал Научи кроз вежбања намењен је ученицима основне школе (од петог до осмог разреда), драгоцен је током припремања ученика за завршни испит, али и за такмичења. Електронска збирка је погодна и за групни рад на рачунару, као и за рад на такозваној „паметној табли“.

У ери владавине компјутерске технологије, материјал Научи кроз ве-жбања олакшава усвајање градива из граматике српског језика и правопи-са, на иновативан и занимљив начин подстиче креативност и развија само-сталност ученика.