NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

ZA NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE

 

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda treću godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi (u razrednoj i predmetnoj nastavi).

 

Propozicije konkursa

  1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda.Priprema treba da predstavlja dobar primer nastavne prakse u inovativnim pristupima nastavi/učenja – u duhu razvijajućeg sticanja znanja i umenja, sa naglaskom na samostalnom, problemskom, istraživačkom, heurističkom učenju.
  2. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt;g) razmak između redova: 1,5.
  3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke u formi koja autorima najviše odgovara, iz domena IKT.
  4. Najuspelije pripreme biće objavljene u Zborniku „Čas za ugled” (razredne i predmetne nastave).
  5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).

* Konkurs je otvoren do 15. marta 2017. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni do kraja juna 2017. godine.

 

Drage koleginice i kolege, 

Zbog vašeg velikog interesovanja i dobrog odziva na naš konkurs ČAS ZA UGLED 3, odlučili smo da rok za slanje radova produžimo do 1. aprila.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo uspeha!


Način slanja:

* Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na

imejl: eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole u kojoj radite.

Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

                                                                                                                                                                                                                                                 Srdačno,

                                                                                           Urednički tim „Eduke