Издања Јеспера Јула у Едукиној библиотеци “Педагошка раскршћа”

ИЗДАЊА ЈЕСПЕРА ЈУЛА У ЕДУКИНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА“

Jеспер Јул је познати дански терапеут и аутор бројних књига које се баве проблемом родитељства. Већ готово две деценије Јул ради на формулисању нових парадигми у васпитању деце и родитељству, унапређујући начине подршке дечјем развоју и социјализацији. Његов основни циљ је да инспирише, подржи и помогне родитељима и запосленима у образовању како би нове генерације деце одрасле социјално и ментално здраве, нудећи тако алтернативу ауторитарним моделима којима су деца често била изложена у прошлости.

Од 2007. године, Јеспер Јул је оснивач и вођа „Family Lab International“, организације која се бави организовањем семинара, предавања и радионица за родитеље и породице. Ова организација је од скора присутна и у Србији, о чему се више можете обавестити на http://familylab.rs/

Јул се супротставља многим претпоставкама традиционалне развојне психологије, као и владајућим методама и моделима педагогије. У својој најпознатијој књизи Ваше компетентно дете (Your Competent Child, 1995), сумирајући двадесет пет година искуства рада са породицама, закључује да се данашње породице, захваљујући деструктивним тенденцијама у друштву, налазе на изазовном раскршћу јер се традиционални модели понашања као што су послушност, физичка и емоционална агресивност и конформизам налазе у фази трансформације. Јул се супротставља многим претпоставкама традиционалне развојне психологије, као и владајућим методима и моделима педагогије. Идеја неауторитарног родитељства, која се промовише у овој књизи, допринела је да ауторово дело буде преведено на тринаест језика.

Едука је досад у библиотеку „Педагошка раскршћа“ уврстила две Јулове књиге: Како да кажете НЕ мирне савести и Компетенција у педагошким односима: од послушности до одговорности. У  краткој књизи Како да кажете НЕ мирне савести налази се јасан и потврдан одговор на вечито питање како детету рећи „НЕ”, а не изгубити његову љубав и поверење. Јеспер Јул нас са скандинавском смиреношћу проводи кроз низ тако познатих а тако комплексних ситуација у којима је „НЕ” тачан и једини могући одговор. Књига која ће вам на најконкретнији начин помоћи да успешно и једноставно, заједно са вашим дететом, савладате многе наизглед тешко савладиве препреке на путу дечјег одрастања и вашег родитељства.

Компетенција у педагошким односима: од послушности до одговорности настала је у сарадњи са терапеуткињом великог искуства, Хеле Јенсен и намењена је свима онима који желе да развију своје педагошке компетенције. Књига представља свеобухватан покушај заокруживања и описивања процеса у међуљудским односима кроз које наставници и васпитачи пролазе у раду са децом и младима. Писана је са темељним уверењем да ће циљеви различитих педагошких институција, школа пре свега, најбоље бити остварени уколико наставник и васпитач брину о међуљудским односима као о темељу заједничког живота. Како развијање квалитетних односа међу одраслима представља предуслов да деца изграде потребне и примерене односе, књига на свеж и оригиналан начин показује пут напуштања културе послушности која је у прошлости обележила друштво и педагошке институције, залажући се за подстицање одговорног, пре но послушног понашања. Проницљиво дело које није усмерено ни на једну страну у педагошком односу, него на однос сам по себи.

Едука у будућности планира да објави и друге књиге овог значајног аутора.