Izdanja Jespera Jula u Edukinoj biblioteci “Pedagoška raskršća”

IZDANjA JESPERA JULA U EDUKINOJ BIBLIOTECI PEDAGOŠKA RASKRŠĆA“

Jesper Jul je poznati danski terapeut i autor brojnih knjiga koje se bave problemom roditeljstva. Već gotovo dve decenije Jul radi na formulisanju novih paradigmi u vaspitanju dece i roditeljstvu, unapređujući načine podrške dečjem razvoju i socijalizaciji. Njegov osnovni cilj je da inspiriše, podrži i pomogne roditeljima i zaposlenima u obrazovanju kako bi nove generacije dece odrasle socijalno i mentalno zdrave, nudeći tako alternativu autoritarnim modelima kojima su deca često bila izložena u prošlosti.

Od 2007. godine, Jesper Jul je osnivač i vođa „Family Lab International“, organizacije koja se bavi organizovanjem seminara, predavanja i radionica za roditelje i porodice. Ova organizacija je od skora prisutna i u Srbiji, o čemu se više možete obavestiti na http://familylab.rs/

Jul se suprotstavlja mnogim pretpostavkama tradicionalne razvojne psihologije, kao i vladajućim metodama i modelima pedagogije. U svojoj najpoznatijoj knjizi Vaše kompetentno dete (Your Competent Child, 1995), sumirajući dvadeset pet godina iskustva rada sa porodicama, zaključuje da se današnje porodice, zahvaljujući destruktivnim tendencijama u društvu, nalaze na izazovnom raskršću jer se tradicionalni modeli ponašanja kao što su poslušnost, fizička i emocionalna agresivnost i konformizam nalaze u fazi transformacije. Jul se suprotstavlja mnogim pretpostavkama tradicionalne razvojne psihologije, kao i vladajućim metodima i modelima pedagogije. Ideja neautoritarnog roditeljstva, koja se promoviše u ovoj knjizi, doprinela je da autorovo delo bude prevedeno na trinaest jezika.

Eduka je dosad u biblioteku „Pedagoška raskršća“ uvrstila dve Julove knjige: Kako da kažete NE mirne savesti i Kompetencija u pedagoškim odnosima: od poslušnosti do odgovornosti. U  kratkoj knjizi Kako da kažete NE mirne savesti nalazi se jasan i potvrdan odgovor na večito pitanje kako detetu reći „NE”, a ne izgubiti njegovu ljubav i poverenje. Jesper Jul nas sa skandinavskom smirenošću provodi kroz niz tako poznatih a tako kompleksnih situacija u kojima je „NE” tačan i jedini mogući odgovor. Knjiga koja će vam na najkonkretniji način pomoći da uspešno i jednostavno, zajedno sa vašim detetom, savladate mnoge naizgled teško savladive prepreke na putu dečjeg odrastanja i vašeg roditeljstva.

Kompetencija u pedagoškim odnosima: od poslušnosti do odgovornosti nastala je u saradnji sa terapeutkinjom velikog iskustva, Hele Jensen i namenjena je svima onima koji žele da razviju svoje pedagoške kompetencije. Knjiga predstavlja sveobuhvatan pokušaj zaokruživanja i opisivanja procesa u međuljudskim odnosima kroz koje nastavnici i vaspitači prolaze u radu sa decom i mladima. Pisana je sa temeljnim uverenjem da će ciljevi različitih pedagoških institucija, škola pre svega, najbolje biti ostvareni ukoliko nastavnik i vaspitač brinu o međuljudskim odnosima kao o temelju zajedničkog života. Kako razvijanje kvalitetnih odnosa među odraslima predstavlja preduslov da deca izgrade potrebne i primerene odnose, knjiga na svež i originalan način pokazuje put napuštanja kulture poslušnosti koja je u prošlosti obeležila društvo i pedagoške institucije, zalažući se za podsticanje odgovornog, pre no poslušnog ponašanja. Pronicljivo delo koje nije usmereno ni na jednu stranu u pedagoškom odnosu, nego na odnos sam po sebi.

Eduka u budućnosti planira da objavi i druge knjige ovog značajnog autora.