Додатна наставна средства из енглеског језика

ДОДАТНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

,,Граматика Слађане Танасијевић представља подухват, јер је то прва граматика енглеског језика у нашој средини после скоро 40 година од објављивања Граматике Љубице Поповић и Вере Мирић. Многе граматике, сем поменуте, нису задовољавале педагошке критеријуме поред научних. Писана одличним српским језиком, једноставним стилом, Граматика се свом читаоцу обраћа присним тоном попут доброг наставника у учионици.‘‘

Рецензент проф. др Смиљка Стојановић, професор Филолошког факултета у Београду

,,Прва темељна граматика на српском језику која је написана на нашем простору.

Рецензент Оливера Грбић, професор енглеског језика, ОШ ,,Мирослав Антић‘‘

,,Ова граматика на модеран, допадљив и мотивишући начин приступа изучавању језика.‘‘

Рецензент Лара Штамбук, професор енглеског језика, ОШ ,,Милан Ђ. Милићевић‘‘

У протеклом периоду Едука је развијала по много чему јединствен програм додатних средстава у настави енглеског језика. Посебно се истичу Граматика енглеског језика за основну школу  и збирке тестова за проверу знања из енглеског језика за  основну школу од 3. до 8. разреда

      Граматика енглеског језика за основну школу ауторке Слађане Танасијевић одговара предвиђеном Плану и програму наставе енглеског језика у основној школи и у потпуности прати градиво предмета. Истовремено, ова граматика је намењена и онима који стичу основна знања о структури енглеског језика.

Свака граматичка категорија представљена је примером и илустрацијом већ у наслову. Вежбања су најчешће градирана тако да одговарају како почетницима у учењу, тако и онима који су већ добро упознали енглеску граматику у свом узрасту и желе да науче још.

Вежбања за почетнике су најједноставнија и циљ им је да их оспособе да аутоматски граде тачан граматички облик, а потом следе сложенија вежбања у којима треба да се употреби научени склоп или облик у одговарајућем реченичном контексту.

У неколико сегмената представљени су и граматички склопови неопходни за стицање потпуније слике о функционисању енглеског језика, погодни за припремање пријемног испита у специjализованим школама. Сви ови садржајни искораци посебно су обележени у граматици.

Саставни део ове граматике јесте и листа неправилних глагола, која је веома корисна ученицима при обради глаголских времена. Решења вежбања, чиме се ова граматика завршава, омогућују ученицима који самостално раде вежбања да провере колико су успешно савладали одређену област.

Посебан додатак овој граматици јесте комплет тестова са решењима, помоћу којих се може — занимљиво, једноставно и ефикасно — утврдити градиво, али сада на другачији начин.

Збирке тестова за проверу знања из енглеског језика за  основну школу од 3. до 8. разреда ауторке Слађане Танасијевић усклађене су с Наставним планом и програмом. Садрже подељене тестове (Test a и Test b). Две варијанте истог теста, Test а и Test b, подразумевају да се нека питања понављају, али и да обухватају исте наставне садржаје и на тај начин омогућују ученицима детаљну проверу знања, а наставницима тестирање на часу организовано у две групе.

Граматичка грађа која се тестира је наведена на почетку сваког теста, с тим што је ново градиво графички наглашено. Сваки тест почиње провером разумевања прочитаног текста. Вежбања су градирана од лакших ка тежим.           

Завршни тест је понуђен у два облика – у облику идентичном претходним тестовима у збирци и као тест са искључиво вишечланим избором који је посебно погодан као иницијални тест на почетку следећег разреда. На крају тестова налазе се решењa и скала за оцењивање.

Тестови са решењима се налазе у фасцикли са џепом. Раздвојени су, тако да их наставник има спремне за рад на часу.

Тестови за 3. разред су конципирани другачије од осталих тестова с обзиром да се ученици први пут срећу са писањем и читањем. Зато је основа сваког теста слика. У тестирању лексике ауторка се определила за тематски / ситуациони приступ.

Садржај слике тестира се помоћу разноврсних вежбања као што су: питања на која су понуђена по три одговора (вишечлани избор), уписивање одговарајућих слова да би се добила тражена реч, задаци логичког закључивања, довршавање реченице на основу слике, одређивање реда речи, уписивање одговарајућег глаголског облика итд.

Од свог објављивања, Граматика енглеског језика за основну школу и збирке тестова представљају све траженије материјале међу наставницима и ученицима.