Zbornik Čas za ugled 6

Poštovane koleginice i kolege,

Zbornik ČAS ZA UGLED 6 – konačno je pred vama, dostupan u elektronskom formatu na našem portalu!

U godini koja je teška za sve nas pokazali ste svoju stručnost i profesionalnost, kao i mnogo strpljenja i razumevanja za usporeni ritam koji su nam nametnule vanredne okolnosti, i mi vam na tome od sveg srca zahvaljujemo.

I ovogodišnji konkurs urodio je mnoštvom prispelih priprema sa prilozima, fotografijama, prezentacijama i bogatim i raznolikim primerima elektronski podržane nastave. Zadatak za komisije i recenzente bio je težak kao i svaki put dosad, ali zadovoljstvo je sve veće jer broj nastavnika koji se uključuju raste, a kvalitet priloga takođe.

Ove godine su se još izraženije izdvojili primeri tematskog pristupa, integrativne nastave, projekatskog rada, problemske nastave, unutarpredmetnih i međupredmetnih korelacija. Uključivanje modernih tehnologija uveliko postaje siguran oslonac naše savremene nastavne prakse, a većina pristiglih priprema pokazuje kako njihova primena može biti višestruko funkcionalna i inovativna. U godini obeleženoj pandemijom to je naročito došlo do izražaja: uočljivi su visoki dometi vaših digitalnih kompetencija, kao i spremnosti za kreativnu i funkcionalnu onlajn nastavu.

Zbornik ČAS ZA UGLED i ovog puta obuhvata većinu nastavnih predmeta, raznolike pristupe u radu, oblike rada, raznovrsne nastavne metode, pripreme za različita odeljenja i priloge za rad kojima se prate individualne potrebe učenika (diferencirani pristup, pripremanje priloga za učenike sa IOP).

Najnovije izdanje zbornika priprema za ugledne časove sabira dobre primere iskustva i kreativnih ideja u razrednoj i u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, uključuje mnoge nove saradnike, pored koleginica i kolega koji na konkursu uspešno učestvuju od samog početka.

Eduka je ponosna na svakog od vas, jer u vama prepoznaje stvaraoce novog i naprednog i, istovremeno, istrajne praktičare posvećene poslu i posebno svojim đacima.

 

Hvala svima na divnoj saradnji! Do skorog viđenja, u sledećem zborniku!

Srdačno,

Urednički tim Eduke

 

Zbornik ČAS ZA UGLED 6