OD DANAS BESPLATNO KORIŠĆENjE EDUKINIH DIGITALNIH UDžBENIKA

OD DANAS BESPLATNO KORIŠĆENjE EDUKINIH DIGITALNIH UDžBENIKA NA 
eduka.edu.rs   I  https://test.e-eduka.rs   KAO I NA MOZAIK platformi*

Dragi nastavnici, roditelji i učenici,

U narednom periodu školovanje u našoj zemlji odvijaće se u vanrednim uslovima. Verujemo da zajedničkim zalaganjem možemo odgovoriti na izazove obrazovnog procesa koji će podrazumevati učenje na daljinu.

Ovom prilikom, zbog vanredne situacije, Eduka sve svoje interaktivne digitalne udžbenike koje smo razvili na tri različite obrazovne platforme stavlja na slobodno raspolaganje Ministarstvu prosvete, školama, učenicima i nastavnicima:

 1. Digitalne udžbenike kreirane u MUDLU – najpoznatijem svetskom LMS sistemu za upravljanje učenjem na daljinu– eduka.edu.rs 
 2. Edukine digitalne udžbenike kreirane na platformi EDUKA DIGITAL, takođe ustupamo na besplatno korišćenje deci, nastavnicima i roditeljima na https://test.e-eduka.rs
 3. U dogovoru sa MOZAIK platformom, sve svoje udžbenike i materijale za 2. i 6. razred i čija se izrada na ovoj platformi u ovom trenutku privodi kraju, takođe ustupamo na besplatno korišćenje nastavnicima i učenicima, https://www.mozaweb.com/sr/

 

 

Na MUDL platformi dostupni su sledeći Edukini udžbenici:

Udžbenici za treći razred

 • Srpski jezik

Udžbenici za 4. razred

 • Srpski jezik

Udžbenici za peti razred

 •   Srpski jezik
 •   Istorija
 •   Engleski jezik
 •   Biologija
 •   Muzička kultura
 •   Informatika
 •   Geografija

Udžbenici za šesti razred

 •   Srpski jezik
 •   Likovna kultura
 •   Istorija
 •   Engleski jezik
 •   Muzička kultura
 •   Informatika

Da biste pristupili ovim udžbenicima, potrebno je da na mejl mmspodrska@gmail.com

kao nastavnik pošaljete svoje ime, naziv i mesto škole u kojoj radite i predmet koji predajete.

Administrator će Vam otvoriti korisnički nalog i poslati na Vašu mejl adresu.

Ako želite da imate i naloge za svoje učenike, navedite i broj učenika po odeljenjima kako biste bili povezani u grupe.

Na platformi EDUKA DIGITAL (https://test.e-eduka.rs) nalaze se sledeći udžbenici:

Prvi razred

 •  Bukvar
 •   Čitanka
 •  Matematika 1a i 1b
 •  Svet oko nas
 •  Muzička slikovnica 1
 •  Likovna kultura
 •  Let’s play English 1

       Drugi razred

 • Čitanka
 • Pouke o jeziku
 • Matematika 2a i 2b autor: I. Juhas
 • Matematika 2a i 2b autor: V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička vrteška 2
 • Likovna kultura 2
 • Let’s play English 2

Peti razred

 • Tehnika i tehnologija
 •  Engleski jezik

Šesti razred

 •  Tehnika i tehnologija
 •  Fizika

Nisu vam potrebni kodovi, licence, šifre, kredencijali….

Po ulasku na platformu kliknete na LOG IN.

Prijavu možete a i ne morate popunjavati.

U meniju DIGITALNI UDžBENICI I MATERIJALI birate udžbenike za svoj razred.

*Na platformi MOZAIK, (https://www.mozaweb.com/sr/) nalaze se digitalni udžbenici i materijali za 2 i 6. razred osnovne škole:

 • Čitanka, autor M. Berković
 • Čitanka, autor Babunović
 • Matematika 2a i 2b, autor V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička kultura 2
 • Likovna kultura 2
 • Tehnika i tehnologija 6
 • Muzička kultura 6
 • Likovna kultura 6
 • Informatika 6
 • Fizika 6
 • Čitanka 6
 • Gramatika, srpski jezika 6.

Da biste pristupili digitalnim udžbenicima, potrebno je da pratite korake koji su prikazani u ppt prezentaciji.

Svi Edukini digitalni udžbenici su obogaćeni interaktivnim i multimedijalnim sadržajima.

Svi udžbenici su dostupni je na svim uređajima i u svim operativnim sistemima.

Logovanje na platforme biće u ovim uslovima dodatno pojednostavljeno jer se neće zahtevati pristupni kodovi korisnika.

Takođe, timovi Eduke, Mudl mreže Srbije, platforme Eduka Digital i Mozaik biće tu da odgovore na sve vaše potrebe. U svemu ostalom, pratićemo, kao i vi, preporuke Ministarstva prosvete. Nadajmo se da će nas u ovom izazovnom procesu sve rukovoditi poznata misao čuvenog teoretičara obrazovanja Džona Djuija: Obrazovanje nije priprema za život – obrazovanje je sam život.

Srdačan pozdrav iz Eduke