ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Одобрени дигитални уџбеници на Мозаик платформи бесплатно доступни свим наставницима и ученицима

ПРВИ РАЗРЕД

Дигитални уџбеник Читанка за први разред

  • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације, галерије слика и тестови.
  • Сваки сегмент текста (нарочито дефиниције, питања, задатке и синтезе) наставник може да прикаже издвојено и увећано.
  • Постојеће илустрације додатно су обогаћене галеријама слика, којима се подиже опсег и ниво функционалног образовног садржаја у вези са биобиблиографијом писца, рукописима, првим издањима дела и чувеним илустрацијама односно књижевним мотивима у ликовним уметностима, са значајним листовима и часописима.
  • Осим са ликовним уметностима, изразита је корелација са наставом историје, са музичком и сценском уметношћу и где год је то било могуће доступни су видео и аудио садржаји, или се упућује на одговарајуће линкове које, у договору са наставником, ученик може да активира.
  • Изузетне ЗД анимације омогућавају ученицима да сагледају културу старог света, средњег века и хуманизма и ренесансе, од античких богова и првих позоришта до Шекспировог Глоб театра.
  • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сагласно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

Дигитални уџбеник Српски језик за први разред

  • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани, колико сама природа садржаја уџбеника допушта, одређени мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације (нпр. говорних органа, настајања гласа), галерије слика и тестови.
  • Сваки сегмент текста, нарочито дефиниције, задатке и синтезе, наставник може да прикаже издвојено и увећано.
  • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сходно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

ДРУГИ РАЗРЕД одобрени уџбеници

ЧИТАНКА И ГРАМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

У ПРИПРЕМИ

УЏБЕНИК ПСИХОЛОГИЈЕ за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација