Tehnika i tehnologija 5

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA  5. razred

 

Poštovani nastavnici Tehnike i tehnologije,

 

Tehnika i tehnologija je nastavni predmet koji je sa novim planom i programom nastave i učenja prisutan od ove školske godine, ali svoju pravu implementaciju doživeće od septembra 2018. godine sa novim udžbeničkim kompletom koji je za vas i vaše učenike pripremila Izdavačka kuća „Eduka“ u saradnji sa dugogodišnjim autorom, vašim kolegom Zoranom D. Lapčevićem.

Udžbenički komplet u potpunosti prati novi, savremeni pristup nastavi i učenju zasnovanom na obrazovnim ishodima, tj. jasnim i preciznim iskazima o tome šta učenik treba da zna, da uradi po završetku procesa učenja. Udžbenički komplet omogućava i učenje za funkcionalno znanje koje se razvija kontinuirano, traje duže i primenljivo je u svakodnevnom životu.

Udžbenički komplet čine:

  • udžbenik – u fazi odobrenja;
  • radna sveska – ODOBRENO;
  • materijal za konstruktorsko oblikovanje – u fazi odobrenja.

Udžbenik i radna sveska savremenim sadržajem, dizajnom i jednostavnim korišćenjem omogućavaju učenicima da steknu, utvrde i provere znanja predviđena planom i programom za ovaj predmet.

Materijal za konstruktorsko modelovanje omogućava učenicima da stečena teorijska znanja primene kroz praktičan rad, razviju sopstvenu kreativnost, preduzetnički duh i stvaralaštvo.

Udžbenički komplet prate i dodatni materijali koji nastavnicima pružaju metodičku podršku u nastavi, kao što su: metodički priručnik za nastavnike, multimedija, globalni i operativni planovi rada, neposredne pripreme za čas, testovi za proveru znanja učenika, testovi za pripremu učenika za takmičenja, stručno usavršavanje putem akreditovanih seminara i dr.

Kontaktirajte izdavačku kuću „Eduka“ putem imejla da biste se redovno i blagovremeno informisali u vezi sa vašim predmetom i na vreme obezbedili svoj besplatan primerak udžbeničkog kompleta i pratećih materijala.

Vama i vašim učenicima želimo uspešan rad uz udžbenički komplet za Tehniku i tehnologiju Izdavačke kuće „Eduka“.