Техника и технологија 5

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  5. разред

 

Поштовани наставници Технике и технологије,

 

Техника и технологија је наставни предмет који је са новим планом и програмом наставе и учења присутан од ове школске године, али своју праву имплементацију доживеће од септембра 2018. године са новим уџбеничким комплетом који је за вас и ваше ученике припремила Издавачка кућа „Едука“ у сарадњи са дугогодишњим аутором, вашим колегом Зораном Д. Лапчевићем.

Уџбенички комплет у потпуности прати нови, савремени приступ настави и учењу заснованом на образовним исходима, тј. јасним и прецизним исказима о томе шта ученик треба да зна, да уради по завршетку процеса учења. Уџбенички комплет омогућава и учење за функционално знање које се развија континуирано, траје дуже и применљиво је у свакодневном животу.

Уџбенички комплет чине:

  • уџбеник – у фази одобрења;
  • радна свеска – ОДОБРЕНО;
  • материјал за конструкторско обликовање – у фази одобрења.

Уџбеник и радна свеска савременим садржајем, дизајном и једноставним коришћењем омогућавају ученицима да стекну, утврде и провере знања предвиђена планом и програмом за овај предмет.

Материјал за конструкторско моделовање омогућава ученицима да стечена теоријска знања примене кроз практичан рад, развију сопствену креативност, предузетнички дух и стваралаштво.

Уџбенички комплет прате и додатни материјали који наставницима пружају методичку подршку у настави, као што су: методички приручник за наставнике, мултимедија, глобални и оперативни планови рада, непосредне припреме за час, тестови за проверу знања ученика, тестови за припрему ученика за такмичења, стручно усавршавање путем акредитованих семинара и др.

Контактирајте издавачку кућу „Едука“ путем имејла да бисте се редовно и благовремено информисали у вези са вашим предметом и на време обезбедили свој бесплатан примерак уџбеничког комплета и пратећих материјала.

Вама и вашим ученицима желимо успешан рад уз уџбенички комплет за Технику и технологију Издавачке куће „Едука“.