NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 4

ZA VASPITAČE, NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE I SREDNjOŠKOLSKE NASTAVNIKE

 

Izdavačka kuća „Eduka“ iz Beograda četvrtu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi. Od ove godine konkurs je otvoren i za vaspitače i za srednjoškolske nastavnike.

Propozicije konkursa:

  1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost će imati radovi koji imaju inovativni karakter (heurističko učenje, projektno orijentisano učenje, učenje putem rešavanja problema, dijaloški i interdisciplinarno usmereno učenje, učenje kroz igru i sl.) – odnosno radovi u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.
  2. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.
  3. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.
  4. Najuspelije pripreme biće objavljene u elektronskom izdanju Zbornika „Čas za ugled“ (predškolsko obrazovanje, razredna nastava, predmetna nastava).
  5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).
  • Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15. septembra 2018. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme održavanja Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja:

  • Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na

imejl: caszaugled.eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu, portalu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke“