Издавачка кућа Едука се недавно по први пут представила на Конференцији Нове технологије у образовању у организацији Британског савета.

Сајам који је пратио Конференцију је био јединствена прилика да Едука представи све оно на чему је вредно радила у протеклом периоду.

Едукин образовни портал за ученике, наставнике, директоре и стручне сараднике својим садржајима пружа својеврсну помоћ у раду свима који на било који начин користе Едукине уџбенике. То је место на ком се сабирају примери добре наставне праксе са иновативним идејама за рад у учионици и представља подршку развоју ученика и наставника, али и директора и стручних сарадника у школама.

Едукини електронски додаци уз уџбенике као главни извори за е-учење и наставу су динамично и мотивишуће електронско наставно средство, садрже занимљиве интерактивне задатке подељене по областима, графичка решења су прилагођена узрасту, садрже тренутну повратну информацију о тачности и намењени су самосталном раду ученика.

Едукини курсеви на Моодле платформи, настали у сарадњи са стручњацима из Моодле мреже Србије покривају цело градиво предмета. Динамично дигитално окружење омогућује наставнику да курс мења у складу са својим професионалним потребама и интересовањима ученика.

Представљањем ових садржаја заинтересованим учитељима, наставницима, стручним сарадницима Едука је доказала да као издавач озбиљно приступа коришћењу савремених технологија у васпитно образовном процесу.