Jelena Žurić o konkursu “Čas za ugled”: Naš konkurs pokazuje koliko imamo vrednih i kreativnih nastavnika

Konkurs pod nazivom “Čas za ugled” IP Eduka organizuje već punih devet godina. Za to vreme pristigle su hiljade radova vrednih nastavnika koji su želeli da svoj trud i kreativnost podele sa svojim kolegama. Zahvaljujući upravo velikom broju onih koji su slali svoje vrlo kvalitetne radove, Čas za ugled je prerastao u tradiciju dugu već čitavu deceniju. Najbolji radovi nađu se u zborniku “Čas za ugled” koji Eduka objavljuje svake godine, a oni koji se posebno istaknu budu i adekvatno nagrađeni.

Kako to da ovaj konkurs tako dugo traje, ko su nastavnici koji šalju radove, kao i zbog čega su ugledni časovi važni, objasnila nam je Jelena Žurić, doktor književnosti i urednica u IP Eduka.

Već deveti po redu Edukin konkurs “Čas za ugled” je u toku i radovi sigurno pristižu. A kako je sve počelo? Otkud ideja?

Tačno je tako: na naše veliko zadovoljstvo, radovi pristižu, i mi se polako približavamo obeležavanju malog jubileja, desetogodišnjice postojanja konkursa. Ideja se rodila spontano, kao prirodni izraz naših nastojanja da u svemu što kao izdavačka kuća preduzimamo, najjednostavnije rečeno – povezujemo teoriju i praksu. Rad IP Eduka je od samog osnivanja u potpunosti koncentrisan na sve obrazovne cikluse i nastavne potrebe koje podrazumevaju moderna škola i savremena pedagogija i metodika obrazovanja. Prioritet pripada udžbeničkim izdanjima i nastavnim materijalima i priručnicima, ali se njihova naučna i stručna relevantnost u širem smislu dosledno i kontinuirano potkrepljuje i za tu svrhu osnovanim bibliotekama Pedagoška raskršća i Inovacije u obrazovanju, u okviru kojih objavljujemo dela iz oblasti filozofije obrazovanja, naučne pedagogije i primenjene pedagogije, pedagoške i nastavne prakse.

Budući da smo svesni koliko je nastavna praksa ne samo važna nego i ključna za razvoj i unapređivanje našeg obrazovanja, smatramo da je neophodna živa i kontinuirana komunikacija i saradnja sa nastavnicima. Dakle, tako se najpre rodila ideja o povezivanju najboljih primera obrazovno-vaspitne prakse u prva dva ciklusa obrazovanja, i otvaranje zajedničkog prostora za inovacije, korelaciju i razmenu metoda, pristupa i iskustava.

Iz takvih i srodnih stavova, i nastojanja da se oni sistematski primenjuju i proveravaju u nastavnoj praksi, osnovani su Eduka BGD – društvo za unapređenje obrazovanja i konkurs Čas za ugled, i obe se te aktivnosti približavaju prvoj deceniji svoga delovanja.

Dok se rad Društva Eduka BGD zasniva na komunikaciji naših autora i saradnika sa nastavnicima posredstvom akreditovanih seminara i stručnih skupova, konkurs se raspisuje za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj, a odnedavno i u srednjoj školi, a rezultati objavljuju u zborniku Čas za ugled. Upravo su ti zbornici, koje objavljujemo svake godine, sa radovima iz razredne i predmetne nastave, dobri pokazatelji neophodnosti i značaja te vrste komunikacije, ali nam u velikoj meri govore i o tome koliko je za dobru nastavnu praksu važna motivacija onih koji je neposredno osmišljavaju i ostvaruju.

Da li primećujete da se u tih devet godina nešto u radu nastavnika promenilo? Kako je sve izgledalo tokom pandemije i da li je digitalizacija malo “pomerila” stvari?

 

Na prvi konkurs javilo se više stotina nastavnika, a najbolje pripreme objavljene su u dva zbornika – Čas za ugled 1, razredna nastava i Čas za ugled 1, predmetna nastava. S obzirom na prirodu uobičajenog nastavnog angažovanja profesora razredne nastave i nastavnika srpskog jezika i književnosti nije bilo neobično to što su se oni javljali u najvećem broju i ponudili pripreme koje su u skladu sa parametrima savremene, inovativne i kreativne nastave. Bogatstvo i raznolikost priloga koji podržavaju i prikazuju koncepciju, metode, oblike i načine rada, nastavna sredstva, proveru predviđenih ishoda i evaluaciju pokazalo je visok nivo znanja i umenja nastavnika.

Opisana praksa u vezi sa konkursom nastavljena je i narednih godina, sve do danas, ali sa izvesnim izmenama. Zaključno sa četvrtim konkursom, najbolje pripreme objavljene su u dva štampana zbornika, za razrednu i za predmetnu nastavu, a od tada samo u elektronskom, ali su osnovnoj školi priključene i srednje škole i gimnazije. Elektronska forma i smeštanje na portal postali su pristupačniji nastavnicima i jednostavniji za upotrebu.

Tradicija predstavljanja zbornika na Školski dan u okviru Međunarodnog sajma knjiga nastavljena je do danas – sa izuzetkom godina u kojima Sajam, zbog pandemijske situacije, nije ni održan (2020. i 2021).

Zašto su ugledni časovi važni?

Održavanje uglednog (kao i oglednog) časa predstavlja vid horizontalnog usavršavanja nastavnika u ustanovi u kojoj radi. Reč je o obavezi nastavnika da, između ostalog, u toku školske godine održi ugledni/ogledni čas, prema članu 26. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. glasnik RS, br. 85/2013).

I ugledni čas (koji realizuju nastavnici početnici) i ogledni čas (koji drže najiskusniji i najbolji nastavnici) podjednako su važni za svaku školu ponaosob koliko i za unapređivanje našeg obrazovanja u celini. Takvi časovi pokazuju motivaciju i aktivnosti učenika i nastavnika, inovacije u metodima i oblicima rada, kao i u izboru nastavnih sredstava, interaktivnosti, korišćenju IKT u nastavi.

U nameri da podržimo tu vrstu veoma važnog nastavničkog angažovanja, mi smo upravo 2013. godine i osmislili i raspisali konkurs za najbolje pripreme uglednih časova, koje će biti objavljene u specijalizovanom zborniku i samim tim, s godinama, postepeno formirati bogatu bazu primera dobre nastavne prakse.

Kada pristignu svi radovi, sigurno je potrebno mnogo vremena da se odaberu najbolji i pripremi zbornik. Kako taj proces izgleda?

Upravo je proces – dug i zahtevan, s visokim stepenom odgovornosti za sve nas koji u njemu učestvujemo. Svemu prethodi pažljivo čitanje i procenjivanje. Dalje funkcioniše po principu sužavanja izbora: najpre izaberemo radove koji se svojim kvalitetom preporučuju za objavljivanje u zborniku, a potom izdvajamo one za koje mislimo da ih treba nagraditi. Taj deo procesa jeste i najosetljiviji i najduže traje. Često smo u situaciji da imamo više odličnih priprema među kojima ipak treba izdvojiti samo tri. Povremeno su zbog broja kvalitetnih radova dodeljivane i po dve ili tri nagrade u istom rangu.

Šta su planovi Eduke u narednom periodu? Da li su u pripremi nova izdanja?

Baš nedavno smo dobili zvanična odobrenja za osnovnoškolske udžbenike u elektronskom obliku kreirane na našoj platformi (Eduka digital), a ovih dana otpremamo na odobrenje i udžbenike u elektronskom obliku za gimnazije i srednje škole.

Od novih izdanja, osim udžbenika u elektronskom obliku, tu su dragoceni dodatni materijali: kontrolne vežbe, petnaestominutni testovi, radne sveske za lektiru, zbirke zadataka za inkluzivnu nastavu i zbirke za završni ispit. Pripremamo i naslove iz biblioteke Pedagoška raskršća, koje ćemo predstaviti na Međunarodnom sajmu knjiga, u poslednjoj nedelji oktobra, uz novi broj zbornika Čas za ugled i svečanu dodelu nagrada i pohvalnica nastavnicima.

Izvor: Zelena učionica