Јелена Журић о конкурсу “Час за углед”: Наш конкурс показује колико имамо вредних и креативних наставника

Конкурс под називом “Час за углед” ИП Едука организује већ пуних девет година. За то време пристигле су хиљаде радова вредних наставника који су желели да свој труд и креативност поделе са својим колегама. Захваљујући управо великом броју оних који су слали своје врло квалитетне радове, Час за углед је прерастао у традицију дугу већ читаву деценију. Најбољи радови нађу се у зборнику “Час за углед” који Едука објављује сваке године, а они који се посебно истакну буду и адекватно награђени.

Како то да овај конкурс тако дуго траје, ко су наставници који шаљу радове, као и због чега су угледни часови важни, објаснила нам је Јелена Журић, доктор књижевности и уредница у ИП Едука.

Већ девети по реду Едукин конкурс “Час за углед” је у току и радови сигурно пристижу. А како је све почело? Откуд идеја?

Тачно је тако: на наше велико задовољство, радови пристижу, и ми се полако приближавамо обележавању малог јубилеја, десетогодишњице постојања конкурса. Идеја се родила спонтано, као природни израз наших настојања да у свему што као издавачка кућа предузимамо, најједноставније речено – повезујемо теорију и праксу. Рад ИП Едука је од самог оснивања у потпуности концентрисан на све образовне циклусе и наставне потребе које подразумевају модерна школа и савремена педагогија и методика образовања. Приоритет припада уџбеничким издањима и наставним материјалима и приручницима, али се њихова научна и стручна релевантност у ширем смислу доследно и континуирано поткрепљује и за ту сврху основаним библиотекама Педагошка раскршћа и Иновације у образовању, у оквиру којих објављујемо дела из области филозофије образовања, научне педагогије и примењене педагогије, педагошке и наставне праксе.

Будући да смо свесни колико је наставна пракса не само важна него и кључна за развој и унапређивање нашег образовања, сматрамо да је неопходна жива и континуирана комуникација и сарадња са наставницима. Дакле, тако се најпре родила идеја о повезивању најбољих примера образовно-васпитне праксе у прва два циклуса образовања, и отварање заједничког простора за иновације, корелацију и размену метода, приступа и искустава.

Из таквих и сродних ставова, и настојања да се они систематски примењују и проверавају у наставној пракси, основани су Едука БГД – друштво за унапређење образовања и конкурс Час за углед, и обе се те активности приближавају првој деценији свога деловања.

Док се рад Друштва Едука БГД заснива на комуникацији наших аутора и сарадника са наставницима посредством акредитованих семинара и стручних скупова, конкурс се расписује за најбоље припреме угледних часова у основној, а однедавно и у средњој школи, а резултати објављују у зборнику Час за углед. Управо су ти зборници, које објављујемо сваке године, са радовима из разредне и предметне наставе, добри показатељи неопходности и значаја те врсте комуникације, али нам у великој мери говоре и о томе колико је за добру наставну праксу важна мотивација оних који је непосредно осмишљавају и остварују.

Да ли примећујете да се у тих девет година нешто у раду наставника променило? Како је све изгледало током пандемије и да ли је дигитализација мало “померила” ствари?

 

На први конкурс јавило се више стотина наставника, а најбоље припреме објављене су у два зборника – Час за углед 1, разредна настава и Час за углед 1, предметна настава. С обзиром на природу уобичајеног наставног ангажовања професора разредне наставе и наставника српског језика и књижевности није било необично то што су се они јављали у највећем броју и понудили припреме које су у складу са параметрима савремене, иновативне и креативне наставе. Богатство и разноликост прилога који подржавају и приказују концепцију, методе, облике и начине рада, наставна средства, проверу предвиђених исхода и евалуацију показало је висок ниво знања и умења наставника.

Описана пракса у вези са конкурсом настављена је и наредних година, све до данас, али са извесним изменама. Закључно са четвртим конкурсом, најбоље припреме објављене су у два штампана зборника, за разредну и за предметну наставу, а од тада само у електронском, али су основној школи прикључене и средње школе и гимназије. Електронска форма и смештање на портал постали су приступачнији наставницима и једноставнији за употребу.

Традиција представљања зборника на Школски дан у оквиру Међународног сајма књига настављена је до данас – са изузетком година у којима Сајам, због пандемијске ситуације, није ни одржан (2020. и 2021).

Зашто су угледни часови важни?

Одржавање угледног (као и огледног) часа представља вид хоризонталног усавршавања наставника у установи у којој ради. Реч је о обавези наставника да, између осталог, у току школске године одржи угледни/огледни час, према члану 26. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 85/2013).

И угледни час (који реализују наставници почетници) и огледни час (који држе најискуснији и најбољи наставници) подједнако су важни за сваку школу понаособ колико и за унапређивање нашег образовања у целини. Такви часови показују мотивацију и активности ученика и наставника, иновације у методима и облицима рада, као и у избору наставних средстава, интерактивности, коришћењу ИКТ у настави.

У намери да подржимо ту врсту веома важног наставничког ангажовања, ми смо управо 2013. године и осмислили и расписали конкурс за најбоље припреме угледних часова, које ће бити објављене у специјализованом зборнику и самим тим, с годинама, постепено формирати богату базу примера добре наставне праксе.

Када пристигну сви радови, сигурно је потребно много времена да се одаберу најбољи и припреми зборник. Како тај процес изгледа?

Управо је процес – дуг и захтеван, с високим степеном одговорности за све нас који у њему учествујемо. Свему претходи пажљиво читање и процењивање. Даље функционише по принципу сужавања избора: најпре изаберемо радове који се својим квалитетом препоручују за објављивање у зборнику, а потом издвајамо оне за које мислимо да их треба наградити. Тај део процеса јесте и најосетљивији и најдуже траје. Често смо у ситуацији да имамо више одличних припрема међу којима ипак треба издвојити само три. Повремено су због броја квалитетних радова додељиване и по две или три награде у истом рангу.

Шта су планови Едуке у наредном периоду? Да ли су у припреми нова издања?

Баш недавно смо добили званична одобрења за основношколске уџбенике у електронском облику креиране на нашој платформи (Едука дигитал), а ових дана отпремамо на одобрење и уџбенике у електронском облику за гимназије и средње школе.

Од нових издања, осим уџбеника у електронском облику, ту су драгоцени додатни материјали: контролне вежбе, петнаестоминутни тестови, радне свеске за лектиру, збирке задатака за инклузивну наставу и збирке за завршни испит. Припремамо и наслове из библиотеке Педагошка раскршћа, које ћемо представити на Међународном сајму књига, у последњој недељи октобра, уз нови број зборника Час за углед и свечану доделу награда и похвалница наставницима.

Извор: Зелена учионица