Gugl učionica

Drage učiteljice i učitelji,
Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  •  u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.
Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.

Prateći sledeće linkove možete videti i preuzeti materijale.

prvi razred https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-prvi-razred
drugi razred https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-drugi-razred
treći razred https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-treci-razred
četvrti razred https://www.eduka.rs/za-nastavnike/gugl-ucionica/gugl-ucionica-cetvrti-razred

 

Srdačan pozdrav iz Eduke!