Граматика енглеског језика Слађане Танасијевић

Граматика Слађане Танасијевић представља подухват, јер је то прва граматика енглеског језика у нашој средини после скоро 40 година од објављивања Граматике Љубице Поповић и Вере Мирић. Многе граматике, сем поменуте, нису задовољавале педагошке критеријуме поред научних. Писана одличним српским језиком, једноставним стилом, Граматика се свом читаоцу обраћа присним тоном попут доброг наставника у учионици.‘‘

Рецензент проф. др Смиљка Стојановић, професор Филолошког факултета у Београду

У протеклом периоду издавачка кућа Едука је развијала по много чему јединствен програм додатних средстава у настави енглеског језика. Посебно се истичу Граматика енглеског језика за основну школу  и збирке тестова за проверу знања из енглеског језика за  основну школу од 3. до 8. разреда.

Граматика енглеског језика за основну школу ауторке Слађане Танасијевић одговара предвиђеном Плану и програму наставе енглеског језика у основној школи и у потпуности прати градиво предмета. Истовремено, ова граматика је намењена и онима који стичу основна знања о структури енглеског језика. Према многим оценама струке, на овакву се граматику у нашој средини дуго чекало.

У питању је модерна и функционална књига, настала као резултат ауторкиног вишедеценијског рада у учионици. Свака граматичка категорија представљена је примером и илустрацијом већ у наслову. Вежбања су најчешће градирана тако да одговарају како почетницима у учењу, тако и онима који су већ добро упознали енглеску граматику у свом узрасту и желе да науче још.

Вежбања за почетнике су најједноставнија и циљ им је да их оспособе да аутоматски граде тачан граматички облик, а потом следе сложенија вежбања у којима треба да се употреби научени склоп или облик у одговарајућем реченичном контексту.

У неколико сегмената представљени су и граматички склопови неопходни за стицање потпуније слике о функционисању енглеског језика, погодни за припремање пријемног испита у специјализованим школама. Сви ови садржајни искораци посебно су обележени у граматици.

Саставни део ове граматике јесте и листа неправилних глагола, која је веома корисна ученицима при обради глаголских времена. Решења вежбања, чиме се ова граматика завршава, омогућују ученицима који самостално раде вежбања да провере колико су успешно савладали одређену област.

Посебан додатак овој граматици јесте комплет тестова са решењима, помоћу којих се може — занимљиво, једноставно и ефикасно — утврдити градиво, али сада на другачији начин.

Значајну новину представљају и Збирке тестова за проверу знања из енглеског језика за  основну школу од 3. до 8. разреда исте ауторке. Збирке су усклађене с Наставним планом и програмом. Садрже подељене тестове (Тест а и Тест б). Две варијанте истог теста, Тест а и Тест б, подразумевају да се нека питања понављају, али и да обухватају исте наставне садржаје и на тај начин омогућују ученицима детаљну проверу знања, а наставницима тестирање на часу организовано у две групе. Тестови са решењима се налазе у фасцикли са џепом. Раздвојени су, тако да их наставник има спремне за рад на часу.

Од свог објављивања, Граматика енглеског језика за основну школу и збирке тестова представљају све траженије материјале међу наставницима и ученицима.