NOVO! ODOBRENO! LIKOVNA KULTURA ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Dragan Đorđević i Zoran Ignjatović

• Udžbenik sadrži tematske celine I – Komponovanje, II – Nasleđe, III – Komunikacije, a zaključuje se segmentima „Rečnik”, „Indeks autora” i „Literatura”.
• Struktura udžbenika je postavljena shodno programu i ishodima, sa dobro odmerenim obimom nastavnog sadržaja i adekvatno izabranim reprodukcijama – tako da ne opterećuje učenika, već uz specifičan način obrade tokom nastave neposredno komunicira sa uzrastom kojem je udžbenik namenjen.
• Didaktičko-metodički pažljivo oblikovan materijal podstiče i inspiriše nastavnike kao medijatore i učenike za stvaralačko ispoljavanje. Postavljanjem pitanja, davanjem odgovora, procenjivanjem, analiziranjem i eksplikacijama u njihovoj međusobnoj interakciji razvija se, pored uobičajenih aktivnosti opažanja, vizuelnog pamćenja, vizuelnog mišljenja i učenička samostalnost u izražavanju.
• U svakoj tematskoj jedinici funkcionalno su postavljene rubrike Dobro je znati, Praktična znanja, Vizuelna kultura, Iz istorije, Razmisli, istraži uradi, Zanimljivosti, Za radoznale, a svaka se celina završava sistematizacijom pod nazivom Da ponovimo. Uklapaju se u celokupnu organizaciju udžbenika i, istovremeno, doprinose definisanosti i kompleksnosti pristupa sadržaju, i dinamici unutar sadržaja.
• Poseban akcenat stavljen je na praktične vežbe. Učenici imaju mogućnost da se uključe u rešavanje zadataka i da na taj način prošire svoje iskustvo sopstvenim inicijativama. U vežbama se predlaže upotreba kako tradicionalnih materijala tako i savremenih, sa mogućnošću koju učenici imaju da istraže i naprave svoj izbor.
• Grafičko oblikovanje doprinosi preglednosti strukture udžbenika. Dizajnu udžbenika su autori posvetili posebnu pažnju: tekst prate dobro pozicionirane reprodukcije (iz istorije umetnosti i iz savremene umetnosti), šeme, grafički prikazi i slično.
• Udžbenik pred učenike postavlja jasne standarde za dela koje im treba približiti a ne dolaze samo iz sfere likovne umetnosti već i iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, za pojave koje se nalaze u svakodnevnom kontekstu. Time se senzibilizuje učenička percepcija stvarnosti na osnovi odabranog sadržaja koji prikazuje kvalitetne, naučno determinisane kulturne vrednosti iz istorije kultura i različitih oblasti umetnosti.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf