НОВО! ОДОБРЕНО! ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић

• Уџбеник садржи тематске целине I – Компоновање, II – Наслеђе, III – Комуникације, а закључује се сегментима „Речник”, „Индекс аутора” и „Литература”.
• Структура уџбеника је постављена сходно програму и исходима, са добро одмереним обимом наставног садржаја и адекватно изабраним репродукцијама – тако да не оптерећује ученика, већ уз специфичан начин обраде током наставе непосредно комуницира са узрастом којем је уџбеник намењен.
• Дидактичко-методички пажљиво обликован материјал подстиче и инспирише наставнике као медијаторе и ученике за стваралачко испољавање. Постављањем питања, давањем одговора, процењивањем, анализирањем и експликацијама у њиховој међусобној интеракцији развија се, поред уобичајених активности опажања, визуелног памћења, визуелног мишљења и ученичка самосталност у изражавању.
• У свакој тематској јединици функционално су постављене рубрике Добро је знати, Практична знања, Визуелна култура, Из историје, Размисли, истражи уради, Занимљивости, За радознале, а свака се целина завршава систематизацијом под називом Да поновимо. Уклапају се у целокупну организацију уџбеника и, истовремено, доприносе дефинисаности и комплексности приступа садржају, и динамици унутар садржаја.
• Посебан акценат стављен је на практичне вежбе. Ученици имају могућност да се укључе у решавање задатака и да на тај начин прошире своје искуство сопственим иницијативама. У вежбама се предлаже употреба како традиционалних материјала тако и савремених, са могућношћу коју ученици имају да истраже и направе свој избор.
• Графичко обликовање доприноси прегледности структуре уџбеника. Дизајну уџбеника су аутори посветили посебну пажњу: текст прате добро позициониране репродукције (из историје уметности и из савремене уметности), шеме, графички прикази и слично.
• Уџбеник пред ученике поставља јасне стандарде за дела које им треба приближити а не долазе само из сфере ликовне уметности већ и из области примењених уметности и дизајна, за појаве које се налазе у свакодневном контексту. Тиме се сензибилизује ученичка перцепција стварности на основи одабраног садржаја који приказује квалитетне, научно детерминисане културне вредности из историје култура и различитих области уметности.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf