Трибина СРЕДОМ У СРЕДУ са Жарком Требјешанином

Традиционално одгајање деце инсистира на слепој послушности детета у односу на ауторитет родитеља. Уместо традиционалног, данас се све више промовише савремено, либерално, веома попустљиво васпитање, које инсистира на дечјим правима и избегава свако фрустрирање детета.

Какве су последице традиционалног, патријархалног васпитања на личност детета, а какве овог супротног, претерано попустљивог?

Где су границе попустљивог, „толерантног“ васпитања?

Како деци рећи одлучно „не“ на одлучан и прихватљив начин?

Зашто су за развој детета погубне двоструке поруке родитеља?

Повод и добра основа за разговор о свим овим и сродним питањима је књига Јеспера Јула Како да кажете НЕ мирне савести.