ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У Р. СРБИЈИ И ВОЈВОДИНИ ЗА ШКОЛСКУ
2017/2018. ГОДИНУ

Р. СРБИЈА

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. године…ПДФ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ…ПДФ

АП ВОЈВОДИНА

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ…ПДФ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ЗА АП ВОЈВОДИНУ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ…ПДФ