ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У Р. СРБИЈИ И ВОЈВОДИНИ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. године…pdf

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ……pdf

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ……pdf

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ЗА АП ВОЈВОДИНУ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ……pdf