ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У Р. СРБИЈИ И ВОЈВОДИНИ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. године…ПДФ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ…ПДФ

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ…ПДФ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ЗА АП ВОЈВОДИНУ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ…ПДФ