PRIJAVITE SE ZA EDUKIN VEBINAR I UPOZNAJTE SE SA ŠTAMPANIM I DIGITALNIM UDžBENICIMA MATEMATIKE ZA 8. RAZRED!

Drage nastavnice i nastavnici matematike,
Ove godine birate udžbenike za osmi razred sa kojima ćete se družiti naredne četiri godine. Tim povodom imate priliku da pogledate naš vebinar i upoznate se sa kvalitetom naših novih štampanih i digitalnih udžbenika matematike za osmi razred. Uverite se zašto Edukini udžbenici dugi niz godina spadaju u najomiljenije među vašim kolegama i učenicima. Osmišljeni su prema novom nastavnom programu te predstavljaju kreativnog saveznika u učionici. Svedoče o posvećenom radu naših urednika i autora, koji su mahom vaše kolege iz realne učionice.

Prijava za vebinar:
petak, 11.3.2022. u 19.30č, Edukini udžbenici: Matematika za 8. razred osnovne škole autorki Radice Karović i Suzane Ivanović

Udžbenik je zasnovan na konstruktivstičkoj teoriji učenja, jer se uzimaju u obzir iskustva u svakodnevnom životu, interesovanja i znanja koja učenici imaju. Naime, novi pojam se u svakoj lekciji uvodi kroz motivacioni primer (Fiskalni račun, Planiranje učenja, Milošev razvoj, Administartivna zabrana, Gigabajt, Elenin zadatak, Eksperiment, Matematička sekcija, Navigacija, Pijac, Cilindar, Fišek…). Uspostavljena je međupredmetna korelacija (Informatika, Biologija, Istorija, Fizičko vaspitanje…)  kao i korelacija u okviru predmeta u skladu sa novim nastavnim sadržajima (Ortogonalna projekcija – geometrijska tela, geometrijska kretanja pomoću izometrijskih transformacija). Afirmiše različite metode učenja i učenje kroz različite oblike rada – projektni zadatak na zadatu temu, problemski zadatak, pri čemu se utiče na razvijanje kompetencija učenika, počev od kompetencija za učenje, rad sa podacima, digitalne kompetencije (plan projekta), preduzetništvo (motivacioni primer), itd. Kroz testove (provera znanja) učeniku se omogućava da prati sopstveni napredak u učenju, a korisni su kako na časovima obrade, tako i za kratak uvod na narednom času. Upućuje na korišćenje različitih izvora i vrsta informacija i motiviše i podržava samostalno učenje i podstiče interesovanje za matematiku (vežbamo, poluprogramiran materijal, projektni zadatak). Koriste se slobodni softverski alati gde god je to moguće (Geogebra).
Zadaci u udžbeniku i zbirci podstiču kritičko i stvaralačko mišljenje.
Na kraju svake teme u zbirci je dat problemski zadatak koji ima graduiranu strukturu, tako da se zahtevi usložnjavaju do nivoa kreativnosti. Udžbenik sadrži veliki broj primera osnovnog nivoa koji podstiču radoznalost i motivišu učenika da se oproba u rešavanju složenijih zadataka. Takođe, ima i više nego dovoljno primera naprednog nivoa koji su odlična podrška takmičarima. Komplet je praćen digitalnim udžbenikom na prestižnoj Mozaik platformi, obogaćen velikim brojem multimedijalnih sadržaja i interaktivnih zadataka.

Uverite se i sami. Vidimo se na vebinaru!
Vaša Eduka