Poštovani korisnici Edukinog portala,

Od 10. septembra 2019 godine, kao korisnici Edukinih udžbenika bićete ponovo u mogućnosti da uz šifru koja će vam biti dodeljena, pristupite sadržajima za stručnu podršku na Edukinom obrazovnom portalu.

Na Edukinom portalu ćete za razred u kome radite (nastavnici razredne nastave) ili za predmet koji predajete (nastavnici predmetne nastave) naći materijale koje smo pripremili kao stručnu podršku za vaš rad (priručnici i dnevne pripreme za sve predmete, priručnik za projektnu nastavu, priručnik za integrativnu nastavu, Kovčežići znanja -srpski jezik, matematika i SON, priručnici za inkluzivnu nastavu, portfolija, edicija zbornika Čas za ugled, pripreme, planovi, dodatni materijali za rad na času i sl.). Na portalu ćete takođe naći i linkove koji vas vode na dve različite platforme (Eduka digital i Mudl) na kojima su raspoređeni ODOBRENI Edukini digitalni udžbenici i dodatni digitalni materijali.

Da bismo svim korisnicima olakšali proceduru pristupa ovim materijalima, kao i povezivanje (sa portala) sa dve platforme na kojima su Edukini digitalni udžbenici, ovde vam je dostupno detaljno uputstvo sa redosledom koraka:

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE EDUKINOG PORTALA