NOVI UDžBENIK ISTORIJE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Od naredne, 2021/2022. školske godine, đaci u Srbiji učiće po novom nastavnom planu i programu za osmi razred. To znači da će u realnoj i virtuelnoj učionici biti u prilici da koriste nova nastavna sredstva – štampane i digitalne udžbenike.

Jedan od takvih materijala je i Istorija za osmi razred osnovne škole sa odabranim istorijskim izvorima, autorki Nevene Grbović i Milice Omrčen. Ovo izdanje pokazuje kvalitete prethodnog udžbenika istih autorki. Jezikom prilagođenim uzrastu sadržaj se izlaže na pregledan način, bez opterećivanja nepotrebnim podacima. Svaka stranica u udžbeniku je grafički uređena tako da su jasno vizuelno odvojeni obavezni sadržaji od ostalih delova teksta – zanimljivosti, anegdota, zadataka za najnadarednije učenike, zadataka za timski rad, objašnjenja nepoznatih pojmova, pitanja i zadataka za vežbanje.

Sadržaji su pažljivo birani, tako da odgovaraju iskustvu deteta na tom uzrastu i budu primenljivi u različitim životnim situacijama. Obe autorke imaju iza sebe višegodišnji rad u učionici i to se vidi u načinu izlaganja sadržaja i sposobnosti da se učeniku pruži jasan uvid u  prirodu i cilj onoga što se uči. Nastavnicima istorije je poznato da se najveći izazov nastave ogleda u ponudi količine informacija optimalne za broj časova i uzrast učenika; ali i podršci učeniku da savlada relevantnu mrežu pojmova ovog predmeta, koja će mu pomoći da razmišlja u istorijskom kontekstu.

Štampani udžbenik istorije praćen je digitalnim izdanjem na prestižnoj Mozaik platformi. Udžbenik raspolaže sa mnoštvom multimedijalnih elemenata od kojih su većina interaktivni 3D prikazi. Pored toga, svaka lekcija sadrži interaktivna pitanja i zadatke za proveru znanja. Učenik odmah dobija povratnu informaciju o tačnosti, što predstavlja odlično sredstvo za samoporcenu i dalji napredak.

Udžbenik na Mozaik platformi izuzetan je saveznik u realnoj i virtuelnoj učionici. Izvanredni 3D prikazi doprinose ne samo očiglednoj nastavi, u kojoj učenik može na jedinstven način doživeti različite aspekte svakodnevnog života u prošlosti, videti kako je izgledala odeća ili građevine, biti na mestu značajnih bitaka i prelomnih događaja – već i istraživačkom učenju i kritičkom mišljenju.

Istorija za osmi razred Milice Omrčen i Nevene Grbović nudi mnogo i učeniku i nastavniku. Pisana iz pozicije nastavnika koji dobro poznaje stvarne potrebe učionice, ova metodički izuzetno oblikovana knjiga predstavljaće pouzdanog saveznika u savladavanju  pojmova iz istorije i izgradnji svesti o značaju izučavanja ovog važnog predmeta.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/ist8deo.pdf