Моња Јовић и Јелена Журић: Дан матерњег језика – шта је потребно да би српски језик у школама добио место које му припада

Међународни дан матерњег језика и његова пригодна обележавања представљају још једну прилику да се осврнемо на актуелну ситуацију у вези са статусом српског језика у нашој земљи.

Вишегодишњи напори и иницијативе највиших научних и културних институција као и истакнутих појединаца да се српском језику омогући натпредметни статус почетком ове године су се, више него икада раније, приближили своме циљу. То значи да ћемо, највероватније, попут неких других европских земаља, имати више часова матерњег језика односно српског језика и књижевности у основношколској и средњошколској настави, пре свега. Добро је и то што се разматра увођење предмета Српски језик и језичка култура на неким факултетима (ван филолошких), као и обавезе полагања испита из познавања српског језика и правописа за наставнике који предају друге предмете и за директоре – како је већ пракса у Италији, Француској и другим европским државама, на пример.

Јасно је да је стицање језичких компетенција у корену свих знања и темељ духовног развоја и културе. Отуда се наставнички позив може посматрати као својеврсна мисија. У пракси се, сва срећа, он неретко остварује управо тако – о чему сведоче многе наше колеге својим доследним, посвећеним и истрајним трудом и радом.

Наша издавачка кућа већ две деценије својим издањима уџбеника настоји да даје пун допринос српском образовању и наставној пракси. Не би било претерано ако бисмо рекли да Српски језик и књижевност у нашој кући већ заузима повлашћени положај, готово – натпредметни: довољно је само погледати наслове уџбеничких и вануџбеничких издања за овај предмет од првог разреда
основне школе до краја средње школе. Уза све то, и као најважније, тежиште је у свима њима на чврстој унутарпредметној корелацији – језика, књижевности и језичке културе – уз развијање читалачких навика, разнородних облика мишљења и стваралачких способности ученика.

Српски језик – Едукина издања за основне школе:

У духу захтева које пред нас постављају модерне технологије и савремена настава – последњих година креирамо дигиталне уџбенике на престижној Мозаик платформи, те у овом тренутку имамо већ одобрене уџбенике за све циклусе образовања. Не треба посебно истицати колико су такви, мултимедијални и интерактивни, уџбеници корисни у редовној настави, а потврдили су своју вредност и у актуелној пандемијској ситуацији. Могућност да се садржаји
књижевности и језика успешно представе у дигиталном облику указује на још једну креативну могућност, савремени значај и виталност овог предмета.

Српски језик – Едукина издања за средње школе:

Окосница нашег интересовања у свему томе остају дете и наставник, будући да смо свесни да у данашње време креативни дух нашег језика највише деци сведоче управо наставници језика и књижевности. Нега језика и језичке културе у другим областима живота већ је неко време нажалост запостављена – отуда морамо развијати свест о значају наставе и подржавати наставника у његовим напорима, које су нове околности учиниле још изазовнијим.

Напослетку – развијање нашег језичког искуства обогаћује наше виђење и разумевање света. Негујмо зато језик јер тако негујемо свој ум, свој културни идентитет и придајемо животу значења без којих би он извесно био духовно сиромашнији.

Ауторке: Моња Јовић и Јелена Журић, Уреднице за српски језик и књижевност у Издавачкој кући Едука

извор: Зелена учионица