1. Kликнути на Newsletter>Newsletters
    на левој страни екрана или на овај линк.

  2. Затим кликнути на New newsletter (или на овај линк)
    или кликнути на Edit за измену постојећег Билтена.
  3. Билтен се уређије врло слично као Word документи.
    Прво показивач миша поставити изнад елемента који желите да измените и кликните на оловку