Одобрења за уџбенике 3. разреда за школску 2020/21. годину

Енглески језик …. пдф

Ликовна култура …. пдф

Музичка култура …. пдф

Српски језик, уџбенички комплет …. пдф

Природа и друштво 1 …. пдф

Природа и друштво 2 ….. пдф

Математика 1 ….. пдф

Математика 2 …… пдф

Мудрица Српски језик ….. пдф

Мудрица Математика —-. пдф

Мудрица Природа и друштво —- пдф

Одобрења за уџбенике 2. разреда за школску 2020/21. годину

Енглески језик …. пдф

Ликовна култура МБ …. пдф

Ликовна култура ЈК, ГР…. пдф

Музичка култура …. пдф

Свет око нас … пдф

Српски језик комплет 1… пдф

Српски језик комплет 2 … пдф

Математика 1 ….. пдф

Математика 2 …… пдф

Одобрења за уџбенике 7. разреда за школску 2020/21. годину

Српски језик, уџбенички комплет …. пдф

Енглески језик ….. пдф

Физика …. пдф

Хемија, уџбенички комплет …. пдф

Ликовна култура …пдф

Музичка култура … пдф

Историја … пдф

Информатика …. пдф

Одобрења за уџбенике 6. разреда за школску 2020/21. годину

Српски језик комплет ….пдф

Физика …пдф

Историја … пдф

Енглески језик … пдф

Информатика и рачунарство … пдф

Ликовна култура … пдф

Музичка култура  … пдф

Техника и технологија, уџбеник и конструктор … пдф

Географија 6 …. пдф

Одобрења за додатне материјале за 6. разред за школску 2020/2021. годину

Српски језик радна свеска… пдф

Историја радна свеска … пдф

Техника и технологија радна свеска … пдф

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе …..пдф

Физика у малом прсту …...пдф

Одобрења за уџбенике за средњу школу за школску 2020/21. годину

Латински језик за гимназије …. пдф