Dragi nastavnici,

Da biste preuzeli mesečne planove i pripreme, ukoliko nemate,

na svoj računar instalirajte aplikaciju zip.

https://www.7-zip.org/download.html

Za otvaranje mesečnih planova i priprema koristite pretraživače Internet Explorer i Mozzila Firefox.

Radne verzije planova i priprema za školsku 2021/2022. godinu

Srpski jezik i književnost  1. Godišnji plan rada nastavnika (Srbija)
2. Godišnji plan rada nastavnika (Vojvodina)
3. Globalni plan – raspored nastavnih jedinica (Srbija)
4. Globalni plan – raspored nastavnih jedinica (Vojvodina)
6. Priručnik sa dnevnim pripremama (Srbija)
7. Priručnik sa dnevnim pripremama (Vojvodina)
Engleski jezik 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
Istorija 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Fizika 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
Hemija 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Likovna kultura 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Muzička kultura 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan (Vojvodina)
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi (Vojvodina)
5. Dnevne pripreme
6. Prilozi
Informatika 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
Geografija 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
Biologija 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Tehnika i tehnologija 1. Godišnji plan
 Zoran Lapčević 2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Tehnika i tehnologija 1. Godišnji plan
D. Golubović, N. Golubović 2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Matematika 1. Godišnji plan
 D. Omrčen, B. Pešić 2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Matematika 1. Godišnji plan
 R. Karović, S. Ivanović 2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme