Dragi nastavnici,

Da biste preuzeli mesečne planove i pripreme, ukoliko nemate,

na svoj računar instalirajte aplikaciju zip.

https://www.7-zip.org/download.html

Za otvaranje mesečnih planova i priprema koristite pretraživače Internet Explorer i Mozzila Firefox.

Radne verzije planova i priprema za školsku 2020/2021. godinu

Srpski jezik i književnost  1. Godišnji plan rada nastavnika (Srbija)
2. Godišnji plan rada nastavnika (Vojvodina)
3. Globalni plan – raspored nastavnih jedinica (Srbija)
4. Globalni plan – raspored nastavnih jedinica (Vojvodina)
5. Mesečni plan za septembar
6. Priručnik sa dnevnim pripremama (Srbija)
7. Priručnik sa dnevnim pripremama (Vojvodina)
Engleski jezik 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
Istorija 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Fizika 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Hemija 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan rada nastavnika
3. Školski program za sedmi razred
4. Mesečni planovi
5. Mesečni planovi po ishodima
6. Dnevne pripreme
Likovna kultura 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Muzička kultura 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan (Vojvodina)
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi (Vojvodina)
5. Dnevne pripreme
6. Prilozi
Informatika 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Dnevne pripreme
Biologija 2021/2022. god.
1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi Srbija i Vojvodina
3. Dnevne pripreme
Geografija 2021/2022. god. 1. Godišnji plan
2. Mesečni planovi
3. Mesečni planovi Vojvodina
4. Dnevne pripreme
Tehnika i tehnologija
1. Godišnji plan
2021/2022. god. 2. Mesečni planovi
Zoran Lapčević 3. Dnevne pripreme
Tehnika i tehnologija
1. Godišnji plan
2021/2022. god. 3. Mesečni planovi
 D. Golubović, N. Golubović 5. dnevne pripreme