Драги наставници,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

Нови план наставе и учења, школска 2020/2021. година

 

Пројектна настава                                                                                                                             Годишњи план

Интегрисана настава


Физичко и здравствено васпитање 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

Ликовна култура  М. Бузаши, З. Бузаши

Ј. Коштица, Г. Ратковић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

Математика
В. Дрезгић, Б. Ђурић, А. Икер, С. Ђекић 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
И. Јухас 3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

Музичка култура 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

Српски језик Читанка, М. Манојловић, С. Бабуновић,

Поуке о језику, И. Јухас, М. Јовић,

Латиница, И. Јухас, Ј. Игњатовић,

Радна свеска, М. Манојловић, Б. Ђурић

Читанка, м. Берковић, Н. Шарић,

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић,

Латица по латица – Латиница, М. Берковић, Н. Шарић

 

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме
Свет око нас 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови – Војводина
5. Дневне припреме

Енглески језик 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни план Војводина
5. Дневне припреме