Поштовани професори,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

Српски језик и књижевност за други разред средње школе

Нови план наставе и учења, школска 2020/2021. год.

1. Годишњи план природни смер Србија

2. Оперативни план природни смер Србија

3. Годишњи план друштвени смер Србија

4. Оперативни план друштвени смер Србија

5. Годишњи план природни смер Војводина

6. Оперативни план природни смер Војводина

7. Годишњи план друштвени смер Војводина

8. Оперативни план друштвени смер Војводина

9. Дневне припреме

Психологија за други разред средње школе – Нови план наставе и учења

Годишњи план

Месечни план

Дневне припреме