Dragi nastavnici,

Da biste preuzeli mesečne planove i pripreme, ukoliko nemate,

na svoj računar instalirajte aplikaciju zip.

https://www.7-zip.org/download.html

Novi plan nastave i učenja,  školska 2020/2021. godina


                                                                                                                                                
Digitalni svet 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan (Vojvodina)
3. Mesečni planovi
4. Dnevne pripreme
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Matematika
Matematika I. Juhas 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Matematika Lj. Vdović 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Likovna kultura Maria Buzaši Marganić

Jelena Koštica, Goran Ratković

1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Muzička kultura 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Srpski jezik 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

Svet oko nas 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme
6. Dnevne pripreme uz udžbenike !1A i 1B

Engleski jezik 1. Godišnji plan
2. Godišnji plan Vojvodina
3. Mesečni planovi
4. Mesečni planovi Vojvodina
5. Dnevne pripreme

 
Građansko vaspitanje
                                                                                1. Godišnji plan
                                                                                2. Mesečni planovi
                                                                                3. Dnevne pripreme