Prijavite se na Edukine prezentacije na “MOODLE” aplikaciju……..klikni ovde!