Dragi nastavnici hemije,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  •  u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmondo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


32. NEDELjA

SEDMI RAZRED

Autorka: Vesna Antonijević

Nastavna jedinica: Hidroksidi – formule, nazivi, svojstva – obrada, 64. čas

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jm_z-FPOzAZLFJc1?e=kqxaVL

2) Gugl test: Hidroksidi – formule, nazivi, svojstva

3) Petominutna provera: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5jm7IJJzPDhvCslQ1?e=WALd3m

OSMI  RAZRED

Autorka: Vesna Antonijević

Nastavna jedinica: Mere zaštite životne sredine – utvrđivanje

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jnGNu33vbiDFOXpt?e=CcW1lY