Dragi nastavnici hemije,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  •  u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmondo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


11. NEDELjA

7. razred

Autor: Vesna Antonijević

Nastavna jedinica: Kovalentna veza. Građenje molekula jedinjenja, obrada 

1) Prezentacija  (u prilogu):

Kovalentna veza.Građenje molekula jedinjenja.pptx

2) Upitnik:

Kovalentna veza. Građenje molekula jedinjenja

3) Test:

Kovalentna veza. Građenje molekula jedinjenja petomonutni test.docx


12. NEDELjA

Autori: Vesna Miletić i Dušica Komanović

5. razred-Nadražljivost

1) prezentacija: Nadražljivost

2) listić za ponavljanje: https://docs.google.com/forms/d/1RrnzpRr2DAmetoexxaCBEpte6-sEWGnYnCgc1zN1lFc/edit?usp=sharing

3) igrica za vežbanje: Nadražljivost -5. razred

6. razred-Transport supstanci kroz biljku

1) prezentacija: Transport supstanci kroz biljku

2) listić za ponavljanje: TRANSPORT SUPSTANCI KROZ BILjKE

3) igrica za vežbanje: Matching Columns Game: Transport supstanci (biology – 6º – biologija)

7. razred-Dokazi evolucije

1) prezentacija: Dokazi evolucije

2) listić za ponavljanje: DOKAZI EVOLUCIJE

3) igrica za vežbanje: Dokazi evolucije

8. razred-Ekosistem i odnosi ishrane

1) prezentacija: Ekosistem, osnovni procesi i odnosi ishrane

2) listić za ponavljanje: ODNOSI ISHRANE (1)

3) igrica za vežbanje: Ekosistem


 13. NEDELjA

7. razred

Autor: Vesna Antonijević

Nastavna jedinica: Hemijske formule i nazivi, obrada

1) Prezentacija: Valenca. Hemijske formule i nazivi .pptx

2) Upitnik: Valenca. Hemijske formule i nazivi

3) Test: Valenca. Hemijske formule i nazivi petominutni test.docx

8. razred

Autor: Vesna Antonijević

Nastavna jedinica:Elektrolitička disocijacija soli, obrada

1) Prezentacija: Elektrolitička disocijacija kiselina, hidroksida (baza).pptx

2) Upitnik: Elektrolitička disocijacija soli

3) Test: Elektrolitička disocijacija petominutni test.docx

Autorka: Danica Pavlović

Nastavna jedinica: Soli (utvrđivanje)

1. Kviz: https://learningapps.org/15270348