Dragi nastavnici biologije,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  •  u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


17. NEDELjA

PETI RAZRED

Autorka: Vesna Miletić

Nastavna jedinica: Život na kopnu – uslovi i adaptacija

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiGtuC0Eh78M_dXho

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiGxgky-KSXILqO5o?e=v2blI5

ŠESTI RAZRED

Nastavna jedinica: Sistem za izlučivanje

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiG1pXWiV2WZBns1B

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiG89WrTr1N2q-8F3

SEDMI RAZRED

Nastavna jedinica: Životni procesi kod biljaka

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiHE6a42gJ7ULcjAu

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiHLqPqhudt56F1Da

OSMI RAZRED

Nastavna jedinica: Agroekosistemi

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiHRGIWl3eGsgmyxM

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiHYvKCn0Tj1jhRJ2


18. NEDELjA

PETI RAZRED

Autorka: Vesna Miletić

Nastavna jedinica: Život u vodi; uslovi i adaptacija

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiS17WqEsUTAWiItU

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTkWBd77lPqmwWtN

3) Igrica: https://wordwall.net/sh/resource/9767608

ŠESTI RAZRED

Nastavna jedinica: Razmnožavanje čoveka

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTA9NT3HPKoMFvWV

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiS6o7oEzsab4SJVZ

3) Igrica: https://www.educaplay.com/learning-resources/8111165-polni_organi_coveka.html

SEDMI RAZRED

Nastavna jedinica: Razmnožavanje biljaka sa semenom i razmnožavanje biljaka bez semena  

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTG1yAIa2c-kwE2D

2) Nastavni listići: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTJ2MMOptgNxIU8X

https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTR3blXA2HWAgzRI

3) Igrica: https://wordwall.net/sh/resource/9767507

OSMI RAZRED

Nastavna jedinica: Poređenje ekosistema  

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTYCveUew7p4SduV

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTeNBF-mkHCAFun-

3) Igrica: https://wordwall.net/sh/resource/9752644


 19. NEDELjA

Autorke: Vesna Miletić, Dušica Komanović

5. razred

Nastavna jedinica: Život pod zemljom

1)Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVcM3uheeAEAtrAm

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiVhKfeIGJCYBudk0

3)Igrica za vežbanje: https://wordwall.net/sh/resource/9883351

6. razred

Nastavna jedinica: Razmnožavanje biljaka

1)Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVqxFWRsXVvKXE6i

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiVvoTTAxDk1F10hi

Igrica za vežbanje: https://wordwall.net/sh/resource/9883983

7. razred

Nastavna jedinica:Rast i pokreti biljaka

1)Prezentacija:https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiV1JrvT_0XVbQy3u

2) Nastavni listići:a)https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiV8kyEYs5UC0Mc63

b)https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiWG6hbBmMUirukeQ

3) Igrica za vežbanje: https://wordwall.net/sh/resource/9885478

8. razred

Nastavna jedinica: Ugrožavanje i zaštita ekosistema

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWNhaRMvm2FHJGX2

2) Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiWQsgIJSE6okvBqi

3) Igrica za vežbanje: https://wordwall.net/sh/resource/9888486


20. NEDELjA

Autori: Vesna Miletić i Dušica Komanović

5. razred

Nastavna jedinica: Prilagođenosti u slovima životne sredine

                                Jedinstvo građe i funkcije kao osnov aživota-učenička samoprocena

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVGSsmp3lCBOjPLD?e=P2kvFz

https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hVL80Mk2QVsina7c?e=yOdTLR

2) Igrica za vežbanje: Jedinstvo građe i funkcije-sistematizacija 5 razred

6. razred

Nastavna jedinica: Izlučivanje  i razmnozavanje kao kviz

Osnovni životni procesi na nivou organizma(sistematizacija) -listić za ponavljanje

Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života(sistematizacija)-učenička samoporcena 

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVTBrvOk4_d0GacH?e=Pi7BXJ

2) Listić za ponavljanje: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hVX2Ir5iRgf1V2XS?e=F1dCDC

Osnovni životni procesi na nivou organizma-6 razred.docx

3) Igrica za vežbanje: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života-6.razred

7. razred

Nastavna jedinica: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života-sistematizacija

                           Listić za sistematizaciju Život biljke

1) Prezentacija: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života-7 razred.pptx

2) Listić za ponavljanje: Život biljke-7 razred.docx

3) Igrica za vežbanje: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života-7.razred

8.razred

Nastavna jedinica: Kategorije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i crvene knjige flore i faune

                                  Unapređivnje životne sredine

1) Prezentacija: Unapređivanje životne sredine.pptx

https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVzCr716g2jXm7–?e=xcoAqE

2) Listić za ponavljanje: KATEGORIJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA.doc

3) Igrica za vežbanje: Zaštićena prirodna dobra


21. NEDELjA

Autorke: Vesna Miletić i Dušica Komanović

PETI RAZRED

Nastavna jedinica: Nasleđivanje osobina

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqbpAFes22xLLd4OI

2)Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqaVhlFQ9bV_6X6LI

3) Igra: https://wordwall.net/sh/resource/10556970

ŠESTI RAZRED

Nastavna jedinica: Životna sredina i njeni delovi

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqcaKBSn_sNYnvO44

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqcyEhULFYHYEqc74

3) Igra: https://wordwall.net/sh/resource/10557945

SEDMI RAZRED

Nastavna jedinica: Zaštita tela

1)Prezentacija https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqd1x_7ZIBe4iSFzY

2)Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqdYLYY2BMwFWk5LQ

3)Igra https://wordwall.net/sh/resource/10560735

OSMI RAZRED

1)Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqeg_u22osDPFjtzM

2)Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqeHdNv25oLZvh2TM

3)Igra: https://www.educaplay.com/learning-resources/8277656-klimatske_promene.html


22. NEDELjA

Autorke: Vesna Miletić i Dušica Komanović

PETI RAZRED

Nastavna jedinica: Roditelji i potomci

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQpSRNHUNgzCUS7x

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgQzkIo9nuP8wVPvl

3) Igrica: https://www.educaplay.com/learning-resources/8365298-roditelji_i_potomci.html

ŠESTI RAZRED

Nastavna jedinica: Populacija i lanci ishrane

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQ6rU-MnaXmO5cxt

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgQ_E-7yobnccuRhb

3) Igrica: https://www.educaplay.com/learning-resources/8356727-populacija_i_lanci_ishrane.html

SEDMI RAZRED

Nastavna jedinica: Potpora i pokretljivost

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgREVZdsk0P9bkWuH

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRLqOWYqvuoqf7gM

3) Igrica: https://www.educaplay.com/learning-resources/8343266-potpora_i_pokretljivost.html

OSMI RAZRED

Nastavna jedinica: Oštećenje ozonskog omotača

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRSLoAFfeKyR-_k4

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRaS6F86H0jP3jjq

3) Igrica https://www.educaplay.com/learning-resources/8365403-oste_enje_ozonskog_omotaca.html


23. NEDELjA

Autorke: Dušica Komanović i Vesna Miletić

PETI RAZRED

Nastavna jedinica: Uzroci raznolikosti potomaka

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRiS2eLYf4EXIEF1

2)Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRqBRiSEr-GOEisC

3) Igra: https://www.educaplay.com/learning-resources/8431235-uzroci_raznolikosti_potomaka.html

ŠESTI RAZRED

Nastavna jedinica: Ekološki faktori

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRyF1w6ETZnNy5He

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgR4p-eDSw6q6GptZ

3) Igra: https://www.educaplay.com/learning-resources/8431044-ekoloski_faktori.html

SEDMI RAZRED

Nastavna jedinica: Prijem i reagovanje na draži

1)Prezentacija https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSC4kjaNIrhCXOkg

2)Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgSLV6F2HJ1Ra92fh

3)Igra https://www.educaplay.com/learning-resources/8430883-prijem_i_reagovanje_na_drazi.html

OSMI RAZRED

Nastavna jedinca:

Kisele kiše i sušenje šuma

1)Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSSh8BF7NZaHSjJj

2)Nastavni listić: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgSWiS8blQYd9jkOF

3)Igra: https://www.educaplay.com/learning-resources/8430662-kisele_kise_i_susenje_suma.html