Drage učiteljice i učitelji četvrtog razreda,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  • u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


11. nedelja

MATEMATIKA

Autor: Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: Iuzračunavanje površine pravougaonika – utvrđivanje

1. Prezentacija:

Izračunavanje površine pravougaonika by branislava73 on Genially

2. Upitnik/test:

Izračunavanje površine pravougaonika

3) Kviz:

Izračunavanje površine pravougaonika

PRIRODA I DRUŠTVO

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica:   Biljni i životinjski svet – staništa

1. Prezentacija sa upitnikom: 

Biljni i životinjski svet staništa u Srbiji by Milica Petrovic on Genially

2)  Provera kroz igru:

Biljni i životinjski svet 1.

Lekovite livadske biljke

Šume

Sastavi pravilan lanac ishrane.

3) Upitnik:

Biljni i životinjski svet staništa u Srbiji


12. NEDELjA

MATEMATIKA

Autor: Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: 52. čas  – “Izračunavanje površine kvadrata” – obrada

1. Prezentacija:Izračunavanje površine kvadrata by branislava73 on Genially

2. Upitnik/test: Izračunavanje površine kvadrata

Autor: Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: 55. čas – “Izvodljivost sabiranja, odnosno oduzimanja u skupu N” – obrada

1. Prezentacija: Izvodljivost sabiranja, odnosno oduzimanja u skupu N by branislava73 on Genially

2. Provera kroz igru: Izvodljivost sabiranja, odnosno oduzimanja u skupu N by branislava73 on Genially

PRIRODA I DRUŠTVO

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica:   Retke i ugrožene biljke i životinje u Srbiji

1. Prezentacija sa upitnikom: Retke i ugrožene biljke i životinje by Milica Petrovic on Genially

2)  Provera kroz igru:Ugrožene biljne i životinjske vrste u Srbiji

Retke i ugrožene vrste u Srbiji

3) Upitnik:Retke i ugrožene biljne i životinjske vrste u Srbiji

SRPSKI JEZIK

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica: Pridevi

1. Prezentacija:  Pridevi, 54. čas (1).pptx

2. Upitnik: Pridevi (54. čas)

3.  Provera kroz igru: Poveži pridev i imenicu iz pesme Srebrni voz.


13. NEDELjA

MATEMATIKA

Autor: Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: Zavisnost zbira od promene sabiraka, obrada

1. Prezentacija: Zavisnost zbira od promene sabiraka by branislava73 on Genially

2. Upitnik/test: Zavisnost zbira od promene sabiraka

PRIRODA I DRUŠTVO

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica:   Nacionalni parkovi Srbije

1. Prezentacija sa upitnikom: Nacionalni parkovi Srbije, utvrđivanje by Milica Petrovic on Genially

2)  Provera kroz igru: Zaštićena područja Srbije

Nacionalni parkovi Srbije

3) Upitnik: Nacionalni parkovi Srbije

SRPSKI JEZIK

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica: Gradivni pridevi

1. Prezentacija:  Gradivni pridevi, 59. čas .pptx

2. Upitnik: Gradivni pridevi (59. čas)

3.  Provera kroz igru: Gradivni pridevi (Mudrica 4, zadatak Stara vodenica)

Gradivni pridevi (Mudrica 4, zadatak 3. Imenica-gradivni pridev)