Drage učiteljice i učitelji četvrtog razreda,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  • u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


32. NEDELjA

MATEMATIKA

Autor: Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca – utvrđivanje

1. Prezentacija sa  interaktivnim zadacima:

https://view.genial.ly/60882ac1acba5e0d31fe10b2/social-horizontal-post-zavisnost-kolichnika-od-promene-deenika-i-delioca

SRPSKI JEZIK

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica: Subjekat

1. Prezentacija:  https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5jnJ3z-GDyKI0eRRB?e=Nnwlks

PRIRODA I DRUŠTVO

Autor: Milica Petrović

Nastavna jedinica: Prvi srpski ustanak

1. Prezentacija: https://view.genial.ly/609302f14039590d2f0ad7a4/interactive-image-pid4-61-prvi-srpski-ustanak-obrada