Drage učiteljice i učitelji trećeg razreda,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  • u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmoda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


17. NEDELjA

MATEMATIKA

Autorka: Branislava Cucić Tolalov

Nastavna jedinica: Crtanje paralelnih pravih

1. Prezentacija sa kvizom, tutorijalom i igrom: https://view.genial.ly/5ff85713bea52a0cee8b7c54/interactive-content-paralelne-prave-crtae-paralelnih-pravih

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica: Izokrenuta priča

1. Digitalna lekcija: https://www.thinglink.com/scene/1390050673961205761

PRIRODA I DRUŠTVO

Autorka: Sanela Drača

Nastavna jedinica: Materijali (povratne i nepovratne promene)

1. Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiRouhPICaJfv10kc

2. Upitnik/test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoHy_1toVFKFI0egttuVK2SJ7dZXiIOGxBhD9a9c0upFM4Q/viewform?usp=sf_link


18. NEDELjA

MATEMATIKA

Autorka: Branislava Cucić Tolalov

Nastavna jedinica: Vrste uglova (obrada)

1) Prezentacija sa kvizom: https://view.genial.ly/600591ec32457a0d0e7d6739/interactive-content-vrste-uglova

SRPSKI JEZIK

Autorka: Maja Radmanović

Nastavna jedinica: Pisanje brojeva (obrada)

1) Prezentacija sa interaktivnim zadacima: https://view.genial.ly/60096cb70873600d031d00d8/presentation-pisae-broeva-obrada


19. NEDELjA

MATEMATIKA

Autorka: Branislava Cucić Tolalov

Nastavna jedinica: Sabiranje i oduzimanje do 1000

1) Prezentacija sa kvizom: https://view.genial.ly/600c172aae03310d0c24d2c6/interactive-content-sabirae-do-1-000-234-123-234-128

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica: Lice i broj glagola

1) Digitalna lekcija: https://www.thinglink.com/scene/1410453724987392003

PRIRODA I DRUŠTVO

Autorka: Dragana Jovanović

Nastavna jedinica: Toplotna provodljivost materijala

1) Interaktivna prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVcM3uheeAEAtrAm


20. NEDELjA

MATEMATIKA

Autorka: Branislava Cucić Tolalov

Nastavna jedinica:  Sabiranje do 1 000 (234 + 183; 234 + 197), utvrđivanje

1) Prezentacija sa kvizom:Sabiranje do 1 000 (234 + 183; 234 + 197) by branislava73 on Genially

2) Igrica:Sabiranje do 1 000 (234 + 183; 234 + 197) by branislava73 on Genially

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica: Glagoli, utvrđivanje

 1) Digitalna lekcija:Glagoli-utvrđivanje by Hajderica


21. NEDELjA

MATEMATIKA

Autorka: Branislava Cucić Tolalov

Nastavna jedinica:  “Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira” – utvrđivanje

1) Prezentacija sa kvizom: Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira by branislava73 on Genially

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica:Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije…) utvrđivanje

 1) Digitalna lekcija: https://www.thinglink.com/scene/1416199684212391937

PRIRODA I DRUŠTVO

Autor: Dragana Jovanović

Nastavna jedinica: Bezbedno korišćenje materijala

1) Prezentacija sa kvizom: Bezbedno korišćenje materijala.pptx


22. NEDELjA

MATEMATIKA

Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca

1) Interaktivna prezentacija: https://view.genial.ly/60291533fe22cc0d53be94b2/interactive-content-zavisnost-razlike-od-promene-umaenika-i-umaioca-stalnost-razlike

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica: Pisanje naslova knjiga, listova i časopisa

Digitalna lekcija: https://www.thinglink.com/scene/1418352290695217155


23. NEDELjA

MATEMATIKA

Branislava Cucić Topalov

Nastavna jedinica: Jednačine sa sabiranjem – utvrđivanje

1) Interaktivna prezentacija: https://view.genial.ly/6033bd569fbc300d1674427d/interactive-content-ednachine-sa-sabiraem

SRPSKI JEZIK

Autorka: Jovana Hajder

Nastavna jedinica: Upotreba velikog slova utvrđivanje

1) Prezentacija: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgS4jpAt7sRGk7MMD