Драге учитељице и учитељи другог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


11. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: Именице

1) Презентација:

Именице – презентација.ppt

2) Тест/упитник:

 Именице

3) Квиз/игра: 

ИМЕНИЦЕ – Разврстај дате именице у три категорије.

МАТЕМАТИКА   

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: Права и полуправа

1) Презентација (у прилогу): 

https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hB125g4mJQv2cpEm?e=7oLfJD

2) Tест/упитник:

Права и полуправа

3) Квиз: 

Дуж, права, полуправа

СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица:  Понашање у превозним средствима

1) Презентација:

10. седмица СОН 21. час Понашање у превозним средствима, обрада.pptx

2) Квиз:

Понашање у превозним средствима.

3) Тест/упитник: Понашање у превозним средствима


12. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: Народне умотворине, обрада

1) Презентација: 53. НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ – ОБРАДА.ppt

2) Тест/упитник:Народне умотворине

3) Квиз/игра: Народне умотворине

МАТЕМАТИКА   

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: Дужина дужи и изломљене линије

1) Презентација: 12. седмица МАТЕМАТИКА 56. час.pptx

2) Tест/упитник: Дужина дужи и изломљене линије

СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: Како се сналазимо у насељу

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hCvanpNnLqWUboxI?e=WTQNga

2) Квиз: Како се сналазимо у насељу.

3) Тест/упитник: Како се сналазимо у насељу

Понашање у превозним средствима


13. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: Властите и заједничке именице – обрада

1) Презентација (у прилогу): 59. Властите и заједничке именице – обрада.ppt

2) Тест/упитник: Властите и заједничке именице

3) Квиз/игра: Властите и заједничке именице


14. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: Лепо је све што је мало – Душко Радовић

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hEpCoN3ExbPDa5jK?e=k04VwK

2) Тест/упитник: ,,Лепо је све што је мало” Душко Радовић

3) Квиз/игра: ,,Лепо је све што је мало” Душко Радовић

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Маја Радмановић

Наставна јединица: Множење броја 10 и бројем 10

1) Полупрограмирани материјал

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2258B2911CA9AECC!889&ithint=file%2cpptx&authkey=!AG3gSGGb8Svy9nQ

2) Квиз: Множење бројем 10 и броја 10

СВЕТ ОКО НАС

Ауторка: Маја Радмановић

Наставна јединица: Кретање (обрада и утврђивање)

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihmxt4Ehhm_Er8vZ0

2) Наставни листић: https://1drv.ms/b/s!AssAL6lEZxb5hEy0AquyZLU00IHq?e=Fw8PPr