Drage učiteljice i učitelji prvog razreda,

Sa željom da vam olakšamo rad u školi i onlajn nastavu, delimo sa vama pripremljene materijale za časove koje možete koristiti:

  •  u radu u školi
  • na Gugl učionici
  • za deljenje putem Edmonda i Vajbera

Autori materijala su korisnici Edukinih udžbenika, vaše kolege iz nastave i prakse.

Rađeni u skladu sa zahtevima formativnog ocenjivanja, koji kao važnu komponentu sadrže i razvoj sposobnosti samoprocene kod učenika.

  • Prezentacije (date u prilozima) možete preuzimati na svoje računare i dorađivati ih. Postavljate ih u formi dokumenta na Gugl učionicu, Edmodo ili ih šaljete učenicima na mejl.
  • Gugl upitnike/testove koristite na dva načina : a) kao testove koji služe za vežbanje i pripremu za proveru znanja sa povratnom informacijom za učenika,  b) kao model za kreiranje sopstvenih testova, ako želite lično pregledate učeničke radove. Upinike koristite kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.
  • Igre i kvizovi će poslužiti kao mikrotestovi, petominutne provere znanja i razonoda učenika kroz učenje.  Koristite ih kopiranjem linka i deljenjem na Gugl učionici, putem Vajbera ili Edmoda.

Dostavljeni materijali su usklađeni su sa Planom za vanredne situacije koji je propisao ZUOV.


11. NEDELjA

Srpski jezik: Jasmina Crnojević

Nastavna jedinica: “Jesenja pesma” D. Radović (obrada)

1) Prezentacija s kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXdt4Ehhm_Er8vZ0

Matematika (Ivana Juhas): Vesna Ristić

Nastavna jedinica: Brojevi 1,2,3,4 i 5 (utvrđivanje)

1)Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXlt4Ehhm_Er8vZ0

Matematika (Lj. Vdović, B. Matijević, R. Janaćković): Ivana Pavković

Znak > i < (obrada)

1) Prezentacija sa igrom i kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihgJt4Ehhm_Er8vZ0

Svet oko nasIvana Pavković

Nastavna jedinica: PORODICA

1) Prezentacija sa kvizom i igrom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihXpt4Ehhm_Er8vZ0


12. NEDELjA

SRPSKI JEZIK

Autor : Jasmina Crnojević

Nastavna jedinica: Dete, Ljubivoje Ršumović

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hC3g043jufedMdDh?e=8MgsWl

2) Kviz: Dete – Ljubivoje Ršumović

https://1drv.ms/u/s!AssAL6lEZxb5hC6Bc0VmhfXLxWEY?e=y1sjUh

y2mate.com – Dete nije igracka – Decje pesme.mp3

y2mate.com – Ljubivoje Ršumović – Dete.mp3

MATEMATIKA

Autor: Vesna Ristić

Nastavna jedinica: Oduzimanje – umanjenik, umanjilac i razlika.

1) Prezentacija: 58. Oduzimanje – umanjenik , umanjilac i razlika.pptx

2) Kviz: Oduzimanje – umanjenik , umanjilac i razlika

Autor: Ivana Pavković

Nastavna jedinica: Znak plus, minus i jednako

1) Prezentacija: Plus,Minus,Jednako – obrada.ppt

2) Kviz: Znak plus, minus i jednako – Delovi pitanja su preuzeti iz Edukinog udžbenika Matematika 1a, autora Lj.Vdović i Mudrice

SVET OKO NAS

Autor: Ivana Pavković

Nastavna jedinica: ,,Moj dom” – obrada

1) Prezentacija: Moj dom – obrada.ppt

2) Kviz: Moj dom – Delovi pitanja preuzeti iz Edukinog udžbenika Svet oko nas 1a, autora I. Juhas i Mudrice 1


13. NEDELjA

Srpski jezik: Jasmina Crnojević

Nastavna jedinica: “Dete”, Ljubivoje Ršumović (obrada)

1) Prezentacija s kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgigRRt4Ehhm_Er8vZ0

2) Audio https://1drv.ms/u/s!AsyuqRyRslgihjDQXsjy1ZmBj4mY?e=xLrnjQ

Matematika (Ivana Juhas): Vesna Ristić

Nastavna jedinica: Sabirci, zbir (utvrđivanje)

1)Prezentacija sa kvizom https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihjlt4Ehhm_Er8vZ0

2) Slagalica https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgihj5t4Ehhm_Er8vZ0

Nastavna jedinica: Umanjenik, umanjilac, razlika (obrada)

1) Prezentacija sa kvizom https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihjtt4Ehhm_Er8vZ0

Matematika (Lj. Vdović, B. Matijević, R. Janaćković): Ivana Pavković

Nastavna jedinica: Umanjenik, umanjilac, razlika (utvrđivanje)

1) Prezentacija sa igrom i kvizom https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgigQlt4Ehhm_Er8vZ0

Svet oko nasIvana Pavković

Nastavna jedinica: Praznici i običaji (utvrđivanje)

1) Prezentacija sa kvizom i igrom https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihidt4Ehhm_Er8vZ0

2) Nastavni listić https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgihivH0qc7q24fBwW6


14. NEDELjA

SRPSKI JEZIK

Autorka : Jasmina Crnojević

Nastavna jedinica: “Prvi dan u školi”, B. Oljačić

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihnA1LLCclB_vFJOW

MATEMATIKA (po Ivani Juhas)

Autorka: Vesna Ristić

Nastavna jedinica: Sabiranje i oduzimanje

1) Prezentacija sa kvizom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihnJ-P3EIKgX8b9zo

MATEMATIKA(Vdović, Janaćković, Matijević)

Autorka: Ivana Pavković

Nastavna jedinica: Broj 6 (obrada)

1) Prezentacija sa kvizom i igrom: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihndt4Ehhm_Er8vZ0