Drage učiteljice i učitelji prvog razreda,

Tokom ove školske godine rešili smo da podržimo vaš rad kvalitetnim materijalima za rad na času i deljenje na platformama za učenje.

Materijali su delo vaših kolega iz nastave i Edukinih korisnika.

Na ovaj način smo oživeli lekcije iz Edukinih štampanih udžbenika, stvorili materijale koji funkcionišu i oflajn i dali dinamiku slici i tekstu stvarajući most od štampanih ka digitalnim udžbenicima.

Želimo vam lak i uspešan rad!

Predmet: Svet oko nas

Za nastavnu temu ŠKOLA 

1) Materijal, prezentacija za učenje

2) Kviz

3) Interaktivni listić