UPUTSTVO ZA NASTAVNIKAEDUKINI DIGITALNI UDžBENICI IK Eduka je tokom poslednjih nekoliko godina kreirala sve digitalne udžbenike za 1., 2., 5. i 6. razred. Rezultat su mnogi materijali koji su već neko vreme u uspešnoj upotrebi u nastavi.U radu na ovim izvorima stručnjaci koje Eduka okuplja koncentrisani su, pre svega, na metodičku utemeljenost, funkcionalnost i upotrebljivost ovih materijala u učionici. U tom smilsu Eduka ostaje na stanovištu da pre tehnologije uvek dolaze pedagogija i metodika, da u fokusu izrade ovih materijala mora ostati dostizanje ishoda nastave, obogaćivanje detetovog iskustva i podrška nastavniku u ostvarivanju naznačenih ciljeva.Udžbenici u potpunosti korespondiraju na Novim planovima i programima nastave i učenja, kao i sa štampanim, odobrenim Edukinim udžbenicima.Da bi na naoptimalniji, najkreativniji i personalizovan način odgovorili na specifične zahteve uzrasta i prirode nastavnog predmeta, ovi udžbenici su raspoređeni na dve različite platforme.Pristup platformama je jednostavan, a učenike koji se na njima nalaze, korisnici Edukinih štampanih izdanja mogu koristiti besplatno.

            platforma                              MUDL PLATFORMA                                  PLATFORMA EDUKA DIGITAL                                

 udžbenici za 1. razred

 

 

Bukvar 1

Čitanka 1

Matematika 1a i 1b

SON 1

Muzička kultura 1

Likovna kultura 1 JK

Engleski 1

udžbenici za 2. razred

 

 

Matematika 2a i 2b

Matematika 2a i 2b, IJ

Likovna kultura 2

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2

Engleski 2

 

udžbenici za 5. razred

 

Engleski 5

Istorija 5

Čitanka 5

Gramatika 5

Geografija 5

Muzička kultura 5

Biologija 5

Informatika 5

 * prijavite se kao GOST 

Tehnika i tehnologija 5

Engleski 5

udžbenici za 6. razred

Engleski 6

Istorija 6

Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

korisničko ime https://test.e-eduka.rs/kursevi/tehnika-i-tehnologija-za-5-razred-osnovne-skole/test@eduka.edu.rs

lozinka Eduk@Test2018

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6

 

DODATNI DIGITALNI MATERIJALI NA EDUKINOM PORTALU

Vesela matematika plus za 1. razredSvet oko nas, dodatni materijali za 1. razredNauči kroz vežbanja – srpski jezik/priprema za maturuInteraktivna vežbanja uz Čitanku za 5. razredInteraktivna vežbanja uz Gramatiku za 5. razred 

[/av_textblock]

DODATNI DIGITALNI MATERIJALI NA EDUKINOM PORTALU

Vesela matematika plus za 1. razred

Svet oko nas, dodatni materijali za 1. razred

Nauči kroz vežbanja – srpski jezik/priprema za maturu

Interaktivna vežbanja uz Čitanku za 5. razred

Interaktivna vežbanja uz Gramatiku za 5. razred